Podpisując ugodę z bankiem w sprawie CHF zapłacisz podatek dochodowy.

Podpisując ugodę z bankiem w sprawie CHF zapłacisz podatek dochodowy.

Powrót do poprzedniej strony


Podpisując ugodę z bankiem w sprawie CHF zapłacisz podatek dochodowy.

14 października, 2021


Ugoda z bankiem a podatek dochodowy

Coraz częściej banki w procesach frankowych składają kredytobiorcom propozycję zawarcia ugody. Zdarzają się jednak przypadki, że bank składa propozycję ugody wszystkim kredytobiorcom. Tak właśnie stało się z bankiem PKO BP. W dniu 4 października 2021r. bank PKO BP ogłosił szczegóły masowego porozumienia z frankowiczami. Z ich ugody będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, nie tylko Ci, którzy zdecydowali się wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi. Przy zawieraniu ugody z bankiem należy jednak pamiętać o konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Decydując się na ugodę z bankiem saldo zadłużenia, a zatem kwota, którą kredytobiorca winien zapłacić bankowi, ulegnie po części umorzeniu. Darowana kredytobiorcy przez bank kwota będzie stanowiła zatem zysk konsumenta, który jest obciążony podatkiem dochodowym. Obecne stawki podatku dochodowego wynoszą 17 % dla podstawy obliczenia podatku wynoszącej do 85 528 zł i 32 % od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku kredytów hipotecznych mówimy o wysokich kwotach zobowiązań, zatem w większości przypadków nie trudno będzie zyskać korzyść przekraczającą 85 528 zł. Oznacza to zatem, że w wyniku zawarcia ugody kredytobiorca będzie musiał zapłacić do Urzędu Skarbowego odpowiednio podatek w wysokości 17 i 32 % od zysku z zawartej ugody. Jeżeli łącznie z osiąganymi w danym roku dochodami z tytułu pracy, zysk z ugody będzie stanowił już nadwyżkę ponad kwotę 85 528 zł, cały zysk będzie podlegał pod 32 % podatek. Dla prostego rachunku – przy korzyści na poziomie 100 000 zł, podatek wyniesie aż 32 000 zł.

Kiedy unikniesz podatku?

Jest jedno rozwiązanie tej sytuacji. Na ugodę z bankiem należałoby zdecydować się do końca 2021 roku. Wszystko dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z rozporządzeniem nie pobiera się podatku od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. Rozporządzenie to obowiązuje jednak do 31 grudnia 2021r., zatem ugody zawarte po tej dacie będą podlegały już opodatkowaniu.

Zawarcie ugody z bankiem PKO BP ma odbywać się przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Może okazać się zatem, że z uwagi na długość trwania takiego postępowania, tylko niewielka ilość kredytobiorców skorzysta ze zwolnienia z podatku do końca roku. Decydując się na zawarcie ugody, należy zatem pamiętać o wizji zapłaty sporego podatku.

Jako wskazówkę dla wszystkich kredytobiorców zastanawiających się na zawarciem ugody z bankiem, przypominamy naszą publikację, w której przyjrzeliśmy się z bliska korzyściom z ugody i z procesu sądowego →

https://kwmediator.pl/ugoda-z-bankiem-w-procesie-frankowym-co-wlasciwie-proponuje-bank/