Upadłość konsumencka 2022.

Upadłość konsumencka 2022.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka 2022.

22 sierpnia, 2022


Kto i z jakim skutkiem może pozbyć się długów ogłaszając upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia każdemu niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy wieku. Również przedsiębiorcom, którzy na skutek utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych zostali zmuszeniu do zamknięcia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy — prawo upadłościowe, wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. W tym przypadku sąd przy ustalaniu planu spłaty może wydłużyć okres spłaty. Także konsumenci zostaną objęci procesem upadłości konsumenckiej, pomimo braku majątku, braku stałego źródła dochodu lub bardzo niskiego dochodu.

Przypominamy, iż w obecnym systemie prawnym, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z pozytywnym wynikiem, należy spełniać następujące przesłanki:
– wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej,
– zaległość wobec wierzycieli musi wynosić minimum 3 miesiące,
– wnioskodawca musi mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Rozważając decyzję o ogłoszeniu upadłości, należy realnie ocenić swoją sytuację finansową. Jeśli nie jesteś w stanie znacząco poprawić swojej sytuacji materialnej, z uwagi na niestabilną sytuację ekonomiczną, rosnącą inflację w kraju, zadzwoń pod nr tel. 76 723 77 25.

Podczas bezpłatnych konsultacji szczegółowo przedstawimy proces upadłości, przeanalizujemy Twoją sytuację i wspólnie wybierzemy korzystne dla Ciebie rozwiązanie.

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Następny artykuł: