Mamy kolejny pozytywnie rozpatrzony wniosek o upadłość konsumencką naszej klientki.

Mamy kolejny pozytywnie rozpatrzony wniosek o upadłość konsumencką naszej klientki.

Powrót do poprzedniej strony


Mamy kolejny pozytywnie rozpatrzony wniosek o upadłość konsumencką naszej klientki.

29 listopada, 2022


Cieszymy się sukcesem, tym bardziej że w tym przypadku potwierdziła się zasada, że dobro wraca.

Nasza klientka na co dzień pomaga innym, pracując jako opiekun medyczny w Zakładzie Lecznictwa Otwartego. Każdego dnia z uśmiechem podchodzi do pacjentów, niosąc im pomoc i ulgę w bólu. Problemy finansowe rozpoczęły się wraz z zawarciem małżeństwa. Cały ciężar utrzymania rodziny spadł na jej barki. Nie mogła liczyć na wsparcie współmałżonka. Pracując w MOPS-ie, niestety otrzymywała zbyt niską pensję, by zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe i samodzielnie utrzymać gospodarstwo domowe. Zmuszona została zaciągać pożyczki i szybko popadła w spiralę finansową. Zbyt niskie dochody nie pozwalały na spłatę zobowiązań. Gdy odezwali się wierzyciele, żądając spłaty zaległych rat, została zupełnie sama z problemem.
Nie widząc żadnego rozwiązania, kobieta zgłosiła się do nas z prośbą o konsultacje. Po wysłuchaniu jej historii przystąpiliśmy do działania. Wspólnie z klientką uznaliśmy, że upadłość konsumencka będzie najlepszym rozwiązaniem i jak się później okazało, decyzja w tym zakresie była właściwa.

W tym tygodniu Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość naszej klientki!

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.
Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl