Upadłość konsumencka – alternatywa na trudne czasy.

Upadłość konsumencka – alternatywa na trudne czasy.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka – alternatywa na trudne czasy.

22 kwietnia, 2022


W Polsce gospodarstwa domowe na skutek pandemii COVID-19 zostały obciążone wzrostem rachunków za gaz, energię elektryczną i ciepło. Wyższe ceny surowców energetycznych spowodowały też wyższe ceny paliw. Wojna Rosyjsko Ukraińska zaostrzyła wzrost cen. Według ekonomistów trwający cykl podwyżek stóp procentowych swój szczyt na poziomie 10.8% osiągnie w III kwartale 2022 r. i będzie się utrzymywał do I kwartału 2023 r.

Chwiejna gospodarka, niestabilna polityka kraju wpływa niekorzystnie na poczucie bezpieczeństwa Polaków. Coraz więcej osób boi się jutra, odczuwa strach przed utratą stabilności finansowej.

Jeśli znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku,
– nie ma żadnego źródła dochodu,
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych,
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą,

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone,
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać,
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu.

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Następny artykuł: