Upadłość konsumencka klienta po wypadku komunikacyjnym.

Upadłość konsumencka klienta po wypadku komunikacyjnym.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka klienta po wypadku komunikacyjnym.

9 marca, 2023


Wypadek komunikacyjny początkiem problemów finansowych

Klient zgłosił się do naszej kancelarii w bardzo trudnej sytuacji życiowej, po przejściu ponad 20 operacji obarczony licznymi schorzeniami i permanentnym bólem.

Problemy rozpoczęły się po wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2018 r. Wskutek uderzenia doszło do uszkodzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz obrażeń wielonarządowych. W związku z tym przeszedł kilkukrotną operację kręgosłupa oraz kończyn dolnych i barku. Obrażenia były na tyle rozległe, że pomimo długotrwałego leczenia, klient zgłaszał się do szpitala z napadami bólu. Przepisano mu silne leki przeciwbólowe.

Pierwsza pożyczka na poprawę zdrowia

Leki miały przynieść ulgę, ale ból powodował trudności w codziennym funkcjonowaniu. Klient odwlekał moment odstawienia opioidów. Kosztowne i przedłużające się leczenie sprawiło, że musiał zdecydować się na pierwszą pożyczkę.

Pieniądze zostały przeznaczone na operację oraz rehabilitację, która miała przywrócić mu zdrowie. Jednak pomimo wysiłku klienta i całego zespołu lekarzy i fizjoterapeutów, ból nie ustępował. Komisja lekarska wydała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i całkowitej niezdolności do pracy.

Niska renta przyczyną zaciągania kolejnych zobowiązań

Klient otrzymał rentę, która okazała się niewystarczająca do pokrycia kosztów leczenia i spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kwota renty nie wystarczała nawet na zakup leków potrzebnych każdego dnia.

Po wypadku oprócz obrażeń ortopedycznych pojawiły się problemy neurologiczne. Klient dostawał napadów padaczkowych. Powinien regularnie zażywać leki, co zmniejszyłoby częstotliwość napadów, jednak nie było go stać na zakup medykamentów. Nieregularne branie leków spowodowało kilkukrotne napady drgawek, które zakończyły się wizytą w szpitalu.

Pogarszający się stan zdrowia

Stan zdrowia stale się pogarszał, leczenie było tak kosztowne, że nie wystarczało mu na zakup jedzenia, czy środków czystości. Musiał zaciągać kolejne pożyczki, aby zapłacić za rehabilitacje i leki. Do wszystkich problemów po wypadku, doszły też poważne schorzenia urologiczne. W wyniku zapalenia konieczne było założenie stomii. Potrzebne były środki na kolejną operację urologiczną, która pozwoliłaby na normalne funkcjonowanie.

Upadłość konsumencka szansą na nowe życie

Chcąc zyskać szansę na godne życie, zgłosił się do kancelarii. Bez wahania podjęliśmy decyzję o pomocy. Wspólnie przygotowaliśmy wniosek o upadłość konsumencką. Sąd pozytywnie rozpatrzył sprawę naszego klienta. Po raz kolejny upadłość konsumencka okazała się szansą na nowe, lepsze życie.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl