Upadłość konsumencka kolejny raz rozwiązuje problemy naszej klientki.

Upadłość konsumencka kolejny raz rozwiązuje problemy naszej klientki.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka kolejny raz rozwiązuje problemy naszej klientki.

19 stycznia, 2021


Zadłużenie naszej klientki przekraczało 200 000 zł. Ilość i wielkość rat była przytłaczająca i w którymś momencie regulowanie tych należności stało się niemożliwe z przyczyn ekonomicznych. Niewypłacalność była spowodowana utratą pracy i brakiem wsparcia finansowego ze strony byłego męża, który nie płacił alimentów na dzieci.
W późniejszym czasie sytuacja życiowa jeszcze bardziej utrudniła spłatę kredytów, ponieważ kobieta musiała opiekować się chorą matką i siostrą. Mimo powrotu do stabilnej pracy oraz zarobków klientka nie była w stanie uregulować stale rosnącego zadłużenia.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony do Sądu Rejonowego w Poznaniu w 2019 r., kiedy obowiązywały inne niż obecnie przepisy upadłościowe. Sąd słynął z tego, że jest rygorystyczny i niełatwo jest tam ogłosić upadłość konsumencką. Podobnie było w przypadku naszej klientki. Sąd po dwóch rozprawach oddalił wniosek, ponieważ uznał, że niewypłacalność została spowodowana rażącym niedbalstwem klientki mimo wielu argumentów, jakie przemawiały za brakiem winy.
Nie poddaliśmy się i złożyliśmy wniosek ponownie na podstawie nowych przepisów. Sąd już nie weryfikował przyczyn powstania zadłużenia i w krótkim czasie rozpatrzył wniosek pozytywnie.
Kolejny raz upadłość konsumencka diametralnie zmieniła sytuację naszej klientki.