Upadłość konsumencka okazała się dobrym rozwiązaniem.

Upadłość konsumencka okazała się dobrym rozwiązaniem.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka okazała się dobrym rozwiązaniem.

23 maja, 2022


Pierwszą pożyczkę nasza klientka zaciągnęła po utracie pracy. Chciała pokryć wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania. Jednak wraz z utratą zatrudnienia straciła płynność finansową. Przez ten czas utrzymywała ją matka. Mimo starań nie udało jej się znaleźć pracy.

Kiedy matka klientki zachorowała, skupiła się na jej opiece i leczeniu. Tymczasowo zaprzestała poszukiwań nowego zatrudnienia. Budżet domowy został obciążony kosztami leczenia matki. Klientka, chcąc zapewnić jej dostęp do leczenia oraz opłacać bieżące wydatki zaciągała, kolejne pożyczki jednocześnie zagłębiając się w spirale zadłużenia.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl