Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka Wrocław

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka – co to jest?

W ostatnim czasie dużą popularnością wśród dłużników cieszy się proces upadłości konsumenckiej. Czym właściwie jest upadłość konsumencka i kto może się o nią starać? Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe, które skutkuje umorzeniem zobowiązań konsumenta, przez co może on rozpocząć życie ,,z czystą kartą”.

Inaczej upadłość konsumencka jest procesem sądowym, którego nadrzędnym celem jest uwolnienie osoby zobowiązanej do zapłaty od wszystkich zobowiązań finansowych. Uproszczenie procedury i dostępności dla konsumentów powoduje, że każdego roku ilość ogłaszanych upadłości konsumenckich rośnie lawinowo.

 

Wniosek o upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszym krokiem w celu uzyskania upadłości konsumenckiej, jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, a następnie jego pozytywne zaopiniowanie. Ogłoszenie upadłości przez sąd oznacza, że zobowiązania dłużnika w tym m.in. kredyty, pożyczki, zaległości wobec dostawców usług czy spółdzielni mieszkaniowej ulegną umorzeniu po zakończeniu postępowania. Upadłość zapewnia konsumentowi całkowite oddłużenie, które sprawi, że jego wierzyciele nie będą mogli mieć już roszczeń ani prawa do żadnej egzekucji.

Wniosek o upadłość konsumencką zawiera przede wszystkim dane dłużnika, listę wierzycieli, dokładne kwoty zobowiązań wraz z terminami zapłaty oraz argumentację, czyli opis sytuacji, która przyczyniła się do powstania niewypłacalności. Opłata sądowa od złożenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł, a w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Przygotowanie wniosku może okazać się pracochłonne i długotrwałe, jeżeli dłużnik nie posiada dokumentów potwierdzających istnienie i wysokość zobowiązań. Jest to najważniejszy element wniosku i to po stronie dłużnika leży zgłoszenie i udokumentowanie wszystkich zaległości w płatnościach. Niezgłoszone we wniosku zobowiązania, nie zostaną przez sąd umorzone. Celowe pominięcie zobowiązań może skutkować umorzeniem całego postępowania bez uzyskania oddłużenia. Dłużnik jest zobligowany do ujawnienia wszystkich zobowiązań, nawet tych, które są płacone na bieżąco. Dlatego ważne jest, aby wniosek o upadłość konsumencką został skrupulatnie wypełniony.

 

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Nie każdy dłużnik może jednak ogłosić upadłość konsumencką, ponieważ postępowanie to jest uzależnione od spełnienia określonych w ustawie warunków. Wśród najważniejszych kryteriów należy wskazać miejsce zamieszkania na terenie Polski, status konsumenta, czyli brak czynnej działalności gospodarczej oraz niewypłacalność. Ostatni warunek zostaje spełniony w sytuacji, gdy dłużnik od co najmniej trzech miesięcy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych na bieżąco. Jednocześnie całkowita wartość posiadanego majątku nie przekracza wartości zadłużenia i nawet po jego sprzedaży nie udałoby się pokryć. Aby spełnić kryteria ogłoszenia upadłości konsumenckiej, stan niewypłacalności powinien mieć charakter trwały, bez możliwości samodzielnego nadrobienia zaległości w płatnościach przez dłużnika. To właśnie niewypłacalność jest głównym kryterium, a nie kwota zadłużenia. Dla wyniku postępowania nie ma znaczenia, czy dłużnik zalega z zapłatą 5 tysięcy, czy 5 milionów złotych, ponieważ upadłość konsumencka charakteryzuje się indywidualną oceną każdej sytuacji.

Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka Wrocław

Warunki:

Warunki ogłoszenia „nowej” upadłości konsumenckiej obecnie są bardzo proste i czytelne. Wystarczy, że spełniasz kilka podstawowych kryteriów:
– niewypłacalność, czyli nie regulujesz swoich zobowiązań na bieżąco, lub jesteś zagrożony taką sytuacją,
– posiadasz miejsce zamieszkania na terenie Polski,
– posiadasz status konsumenta, nie prowadzisz działalności gospodarczej lub działalność została zamknięta,
– jeśli prowadzisz/prowadziłeś działalność gospodarczą, złożenie w terminie wniosku o upadłość gospodarczą (dotyczy byłych przedsiębiorców), chyba że brak złożenia stosownego wniosku
– nie umorzono wcześniej Twoich zobowiązań w postępowaniu upadłościowym.

Abyś mógł/mogła ogłosić upadłość konsumencką, nie musisz posiadać majątku ani dochodów, postępowanie to jest przeznaczone przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Rozważając decyzję o ogłoszeniu upadłości, powinieneś zastanowić się, jak będzie wyglądała Twoja sytuacja w przyszłości. Najprościej rzecz ujmując, jeśli wartość Twojego majątku nie przekracza wartości zobowiązań, lub nie posiadasz majątku, a posiadasz zobowiązania, to proces upadłości konsumenckiej z ekonomicznego punktu widzenia jest dla Ciebie!

Upadłość konsumencka to często jedyny sposób na finansowy spokój.

Zobowiązania niepodlegające umorzeniu

Oprócz niezgłoszonych zobowiązań umorzeniu nie podlegają również zobowiązania alimentacyjne, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, kary sądowe, a także zobowiązania wynikające z obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia oraz zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa, lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Jeśli dłużnik posiada wyłącznie wyżej wymienione zobowiązania, składanie wniosku o upadłość konsumencką jest niecelowe. Sąd nie może zadecydować o umorzeniu tych wierzytelności bez względu na to, jak wygląda sytuacja dłużnika. Zatem jak ogłosić upadłość konsumencką w tej sytuacji? Jednocześnie posiadanie zobowiązań niepodlegających umorzeniu nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia pozostałych zaległości.

Statystyki pokazują, że zainteresowanie postępowaniem upadłościowym wzrasta z każdym rokiem. Wzrasta także świadomość osób zadłużonych o tym, że istnieje rozwiązanie ich, często wieloletnich, problemów ze spłatą zobowiązań. W wielu przypadkach ostatnią szansą na odzyskanie płynności finansowej jest upadłość konsumencka. Wrocław jest jednym z miast, w których toczy się dużo postępowań upadłościowych.

Zrób pierwszy krok, zapytaj o konsultacje.
Zapraszamy do kontaktu.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: upadlosc@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Załącz plik