Windykacja Wrocław – obsługa wierzytelności

Windykacja Wrocław – obsługa wierzytelności

Powrót do poprzedniej strony


Odzyskiwanie długów Wrocław

Odzyskanie pieniędzy za wykonaną pracę czy sprzedany towar to często ogromny problem. Trudności związane z prowadzeniem procesu windykacji we własnym imieniu są dla nas oczywiste – brak czasu, koszty, strach o utratę kontrahenta, niepewność co do właściwości podejmowanych działań. Ponadto dłużnicy stosują wszelkie metody, by unikać zapłaty – nie odbierają korespondencji, przedłużają procesy, ukrywają majątek.

Od 2006 roku proponujemy klientom rozwiązania w zakresie odzyskiwania długów, które nie ograniczają się do tego, co najprostsze, czyli pozew i egzekucja. Angażujemy się w postępowania upadłościowe, karne czy podatkowe przeciwko dłużnikom. Skutecznie dochodzimy roszczeń od członków zarządów, skutecznie stosujemy procedury zaradcze np. skarga pauliańska lub procedura zabezpieczenia majątku dłużnika przed uprawomocnieniem się tytułu wykonawczego. Ponadto weryfikujemy stan majątku dłużnika przed wszczęciem procesu windykacji, co w oczywisty sposób pomaga w optymalizacji strategii i kosztów dochodzenia należności od Państwa dłużników.

Windykacja Wrocław – obsługa wierzytelności

Odzyskiwanie długów – powierz nam przeprowadzenie pełnego procesu windykacji Twojej należności w oparciu o etapy:

  • wywiad gospodarczy
  • windykacja polubowna
  • windykacja bezpośrednia
  • windykacja sądowa
  • windykacja egzekucyjna
  • windykacja karna

Wszelkie poniesione koszty windykacji* (dotyczy dłużników – przedsiębiorców), postępowań sądowych oraz egzekucyjnych docelowo obciążają dłużnika.

Czytaj więcej

Postępowanie przedsądowe

W pełni rozumiemy sytuację wierzyciela, który nie otrzymał należności za uczciwie wykonaną pracę. Opóźnienia w płatności mogą zachwiać jego własną płynnością finansową. W takich sytuacjach pomaga nasza kancelaria prawna. Windykacja miękka rozpoczyna proces odzyskiwania długów.

Wrocław i okolice to obszar prowadzonych działań. Czynności rozpoczynamy od zbadania powodów niewypłacalności dłużnika, nie zawsze jest to „zła wola”. Jeżeli opóźnienia są wywołane przejściowymi trudnościami, łatwiej osiągnąć porozumienie dotyczące rozłożenia spłaty długu na raty czy odroczenia terminu jego spłaty. Zakończenie sprawy zawarciem porozumienia z dłużnikiem niestety nie zawsze bywa możliwe.

Odzyskiwanie długów w postępowaniu polubownym to proces, w którym dużą rolę odgrywa profesjonalizm kancelarii prawnej – windykacja jest wtedy efektywniejsza. W toku postępowania przedsądowego zmierzamy przede wszystkim do wyegzekwowania należności. Służą do tego takie środki jak: wywiad gospodarczy, windykacja zdalna i terenowa. Podczas wywiadu gospodarczego badamy, jakim majątkiem dysponuje dłużnik. W szczególności interesują nas ruchomości i nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także zajmowane w nich stanowiska. Narzędzia windykacji zdalnej to klasyczna korespondencja z ponagleniami i wezwaniem do zapłaty, rozmowy telefoniczne, e-mail, a nawet portale społecznościowe.

Wizyty terenowe przeprowadzają nasi wykwalifikowani windykatorzy. Bezpośrednie spotkanie z dłużnikiem nierzadko jest skuteczniejsze niż poprzedzające je działania zza biurka. Ponadto, jeżeli wcześniej powierzali Państwo takie zadania pracownikom, dłużnik mógł ich zbywać lub, jeśli znał ich wcześniej, nie traktować wystarczająco poważnie. Inaczej odbiera on spotkanie z profesjonalistą. Nierzadko dopiero wizyta windykatora terenowego unaocznia dłużnikowi fakt, że dług może być przyczyną kosztownego procesu sądowego, a także wpłynie negatywnie na jego wizerunek wobec innych partnerów biznesowych.

 

Postępowanie sądowe

Niewyegzekwowanie długu na etapie postępowania polubownego prowadzi do złożenia pozwu we właściwym sądzie. Mimo że to Wrocław znajduje się w obszarze działań naszej kancelarii, reprezentujemy Klientów na terenie całego kraju. Podczas postępowania sądowego wykonujemy liczne czynności, począwszy od złożenia pozwu poprzez redakcję niezbędnych pism procesowych aż do uzyskania tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności. Ponadto czuwamy nad właściwym przebiegiem całego postępowania. Postępowanie egzekucyjne inicjujemy, sporządzając wniosek o wszczęcie egzekucji. Następnie współpracując z organami egzekucyjnymi, monitorujemy podjęte działania. Odzyskiwanie długów poprzez windykację karną ma miejsce w przypadku, gdy dłużnik dopuścił się oszustwa względem wierzyciela lub w innych sytuacjach, które świadczą o jego nieuczciwości. Doświadczenie i umiejętności naszych prawników gwarantują Państwu profesjonalne wsparcie zarówno w toku postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. W razie dodatkowych pytań związanych z postępowaniem windykacyjnym zachęcamy Państwa do kontaktu.

Windykacja Wrocław – obsługa wierzytelności

Windykacja 100% na koszt dłużnika – zapytaj o szczegóły
Napisz do nas lub zadzwoń – przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 3 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik