Outsourcing Windykacyjny

Outsourcing Windykacyjny

Powrót do poprzedniej strony

Stwórz w swojej firmie zewnętrzny i pełny dział obsługi wierzytelności

Dział windykacji należności w każdym przedsiębiorstwie, aby mógł być uznany za pełny, powinien dysponować potencjałem umożliwiającym realizację procesu windykacji na etapie wczesnego przeterminowania należności (do 30 dni), przeterminowania należności powyżej 30 dni (windykacja zdalna i bezpośrednia), procesu sądowego, procesu egzekucji komorniczej, oraz w niektórych przypadkach procesu karnego. Do realizacji każdego z etapów potrzebni są wykwalifikowani fachowcy, windykatorzy telefoniczni, windykatorzy terenowi, radca prawny, komornik sądowy (współpraca), oraz adwokat w zakresie postępowań karnych. Tymczasem 73% firm w Polsce pomimo ogromnego wzrostu rynku windykowanych wierzytelności nie korzysta ze wsparcia.

Proponujemy Państwu alternatywę do własnego działu windykacji w postaci outsourcingu windykacyjnego z wykorzystaniem naszego potencjału zapewniającego Państwu realizację zleceń w oparciu o wszystkie etapy windykacji należności.

Outsourcing Windykacyjny

WIRTUALNY PRACOWNIK

Przedstawiamy Państwu do dyspozycji pracownika kancelarii, na zasadzie outsourcingu pracowniczego, którego zadaniem będzie realizacja w imieniu klienta i na jego rzecz zadań windykacyjnych (zgodnie z ustalonym schematem czynności) we wczesnym stadium przeterminowania należności.

Otrzymujecie Państwo:
– ściśle określony schemat działania budujący systematykę klientów poprzez windykację „miękką”,
– doświadczonego pracownika windykacji telefonicznej,
– możliwość dwukrotnego obniżenia lub nieponoszenia kosztów własnego pracownika (symulacja)
– zachowanie własnej tożsamości w procesie windykacji (pracownik reprezentuje dział windykacji klienta)

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI POLUBOWNA/PRZEDSĄDOWA

Kolejny etap postępowania windykacyjnego w stosunku do klientów, którzy nie uregulowali należności pomimo działań pracownika wirtualnego/wewnętrznego działu windykacji klienta.

Na tym etapie rozpoczynamy działania w imieniu działu windykacji Kancelarii Mediator na rzecz klienta. Maksymalny czas trwania czynności na tym etapie wynosi 30 dni. Bezpośrednim celem windykacji polubownej/przedsądowej jest wyegzekwowanie należności od dłużnika w całości lub wypracowanie satysfakcjonującego dla klienta porozumienia, które jednocześnie będzie możliwe do spełnienia dla dłużnika. Niezwykle istotnym elementem pracy działu windykacji na etapie polubownym jest zabezpieczanie należności dodatkowymi dokumentami takimi jak uznania długu, ugody, weksle, umowy przystąpienia do zobowiązania osób/podmiotów trzecich, cesje praw majątkowych dłużnika na rzecz zaspokojenia zobowiązań etc.

Czynności obejmują:

wywiad gospodarczy (wstępny bezpłatny), (pełny w zależności od potrzeb w danej sprawie – zakres)
– windykacja zdalna (korespondencja, telefon, e-mail, komunikatory, portale społecznościowe)
– windykacja bezpośrednia (wizyty terenowe)

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI SĄDOWA I EGZEKUCJA KOMORNICZA

Postępowanie sądowe jest konsekwencją niewyegzekwowania należności od dłużnika w toku postępowania przedsądowego. Pomimo skierowania pozwu do właściwego sądu, nie przerywamy czynności celem wyegzekwowania należnych świadczeń w drodze postępowania polubownego. Naszym zadaniem jest uświadomienie dłużnikowi dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem orzeczenia sądowego, a w przypadku braku współpracy, konieczności spłaty wierzytelności głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W trybie postępowania sądowego i egzekucyjnego reprezentujemy Klientów podczas całego procesu, we wszystkich instancjach na terenie całego kraju. Zakończone sukcesem postępowanie sądowe pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności i jest podstawą prawną do egzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej i obejmuje:
– przygotowanie pozwu oraz niezbędnych dokumentów w postępowaniu nakazowym/upominawczym
– redagowanie pism procesowych, środków odwoławczych i zaskarżenia (sprzeciwy, zarzuty, skargi, zażalenia, apelacje)
– nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania
– uzyskanie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności
– pozyskanie sądowych zabezpieczeń majątku dłużnika celem wyegzekwowania należności
– sporządzenie wniosku egzekucyjnego
– złożenie dokumentów do współpracującej z nami kancelarii komorniczej
– reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
– stały monitoring działań oraz współpraca z organami egzekucyjnymi (czynne uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych)

WINDYKACJA KARNA

Proces windykacji należności w oparciu o dyspozycje Kodeksu Karnego wdrażamy w szczególnych przypadkach, wszędzie gdzie dłużnik wyczerpał znamiona czynu zabronionego. Reprezentacja Klientów na tym etapie obejmuje:
– zebranie i weryfikację materiału dowodowego
– złożenie do właściwej prokuratury stosownego doniesienia
– reprezentację Klienta w postępowaniu przygotowawczym (przesłuchania, odwołania, skargi etc)
– reprezentację Klienta w procesie.

​KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OUTSOURCINGU PROCESU WINDYKACJI

– windykacja na koszt dłużnika (prowizje windykacyjne, koszty sądowe, koszt wywiadu gospodarczego)
– wynagrodzenie success fee obejmujące również koszty zastępstwa prawnego (ponoszone przez klienta w pierwszej kolejności z wpłat dłużnika)
– przekazanie pełnego procesu windykacji należności na zewnątrz (znaczne obniżenie kosztów obsługi wierzytelności)
– wzrost skuteczności
– dostęp do raportów i wykazu czynności on-line 24/7
– uwolnienie potencjału przedstawicieli handlowych i/lub działu księgowości (jeśli dotychczas w zakresie obowiązków mieli windykację należności)
– usystematyzowanie i uporządkowanie procesu windykacji
– „oderwanie” procesu windykacji od działu handlowego (jeśli przedstawiciele dotychczas w zakresie obowiązków mieli windykację należności)
– uzupełnienie czynności windykacyjnych do pełnego procesu windykacji należności.

Windykacja 100% na koszt dłużnika – zapytaj o szczegóły
Napisz do nas lub zadzwoń – wspólnie przeprowadzimy audyt działu windykacji i zaproponujemy rozwiązanie.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik