Wznowienie prawomocnie zakończonych spraw frankowiczów !

Wznowienie prawomocnie zakończonych spraw frankowiczów !

Powrót do poprzedniej strony


Wznowienie prawomocnie zakończonych spraw frankowiczów !

8 lipca, 2020


👉 Pojawiły się dwie pierwsze sprawy, w których sąd nie odrzucił wniosku o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania na podstawie wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak z 3 października 2019r.

👉Jak do tej pory, wnioski o wznowienie zakończonych postępowań były odrzucane, ponieważ polskie prawo nie wymienia orzeczeń unijnego trybunału jako podstawy wznowienia.

👉Sąd Okręgowy w Katowicach dopuścił jednak rozpoznanie wniosków o wznowienie postępowań i zgodził się, aby na czas trwania postępowania wstrzymać egzekucje z nieruchomości.

Więcej informacji w artykule ⬇️⬇️⬇️

LINK

Pomoc dla frankowiczów