Zwrot Prowizji Bankowej

Zwrot Prowizji Bankowej

Powrót do poprzedniej strony


Masz prawo wiedzieć, że…

W zakresie prowizji bankowej Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK są zgodni – wcześniejsza spłata kredytu powinna pociągać za sobą konieczność zwrotu proporcjonalnej części kosztów poniesionych w ramach prowizji przygotowawczej czy innych opłat administracyjnych. Stanowisko to oparte zostało o interpretację art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, którego treść brzmi następująco: W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Zgodnie z przyjętym poglądem, powyższy przepis obejmuje swoim zakresem całkowity koszt kredytu, na który według przepisów składają się: “odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta”.

Zwrot Prowizji Bankowej

Analiza dokumentów nic nie kosztuje! Zapraszamy do współpracy.

Zrób pierwszy krok, zapytaj o konsultacje.
Zapraszamy do kontaktu.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: zwrotprowizji@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: +48 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik