Alimenty Wrocław

Alimenty Wrocław

Powrót do poprzedniej strony


Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulującego kwestię obowiązku alimentacyjnego są często mylnie interpretowane przez strony postępowania. Alimenty stanowią bowiem obowiązek dostarczania środków utrzymania, który obciąża przede wszystkim krewnych w linii prostej (rodziców, dziadków, dzieci) oraz rodzeństwo. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują również obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka pozamałżeńskiego. Istotą obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania rozumianych jako zaspokojenie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci ubrania, mieszkania, pożywienia, leków. Świadczenia alimentacyjne są również związane z obowiązkiem dostarczania środków wychowania takich jak staranie o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia. Środki utrzymania i środki wychowania są ściśle ze sobą związane, a żaden z przepisów kodeksu prawa rodzinnego nie precyzuje, w jakiej postaci świadczenia te mają być spełniane: w pieniądzu czy w naturze. Warto też zwrócić uwagę, że katalog objętych obowiązkiem alimentacyjnym środków utrzymania czy wychowania, może ulegać zmianom w zależności od sytuacji życiowych, zdarzeń losowych czy innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na sytuację uprawnionego.

Alimenty Wrocław

Postępowania o ustalenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej są związane z rozpadem pożycia rodziców małoletniego dziecka. W takich okolicznościach niezbędna staje się konsultacja prawna. Dobry adwokat, alimenty ustali na odpowiednim poziomie, pomoże wybrać najkorzystniejszy sposób prowadzenia postępowania o ustalenie ich wysokości. Pomoc prawna jest również niezbędna w przypadku, gdy nałożony obowiązek alimentacyjny jest niewspółmierny do możliwości zobowiązanego i nakładów ponoszonych przez drugą stronę. Postępowaniom związanym z alimentami zawsze towarzyszą emocje w efekcie których strony nierzadko podejmują niekorzystne dla siebie decyzje. W związku z tym porada prawna czy analiza sytuacji i zaplanowanie całej strategii procesowej staje się koniecznością. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego jest możliwe zarówno w drodze postępowania sądowego prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy. Możliwe jest również zawarcie przed sądem ugody w tym zakresie.

 

Alimenty Wrocław

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w postępowaniach dotyczących świadczeń alimentacyjnych. Adwokat z naszej kancelarii pomoże znaleźć Państwu odpowiednie rozwiązanie i środki prawne, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku postępowania. Skutecznie przeprowadzimy Państwa przez postępowania dotyczące:

– ustalenia obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci, rodziców lub innych członków rodziny, którzy mają uprawnienie do wystąpienia z żądaniem spełnienia takiego świadczenia,

– ustalanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka pozamałżeńskiego,

– ustalanie świadczeń alimentacyjnych matki dziecka pozamałżeńskiego,

– zabezpieczenia alimentów,

– zmiany wysokości alimentów,

– wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Nasz doświadczony zespół złożony z specjalistów i adwokat rozwód, pomoże Państwu przejść przez trudną procedurę sądową i pomoże w przypadku konieczności przymusowego wykonania obowiązku alimentacyjnego w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Rozumiemy, że postępowania z zakresu prawa rodzinnego związane są z wieloma emocjami klientów, dlatego do każdej sprawy podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Najważniejsze jest dla nas osiągnięcie takiego wyniku sprawy, który przede wszystkim satysfakcjonuje klienta i pozwala na zabezpieczenie jego interesów w przyszłości. Analizujemy całą sytuację związaną z prowadzonym postępowaniem i podejmujemy decyzje, które są najlepsze dla sprawy.

Zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc prawną
obejmującą postępowanie rozwodowe, a także sprawy o separację w pełnym zakresie.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik