Poznaj naszą Kancelarię

Kancelaria frankowa


Kredyty frankowe – pozew o kredyt frankowy

Od początku 2017 roku specjalizujemy się w obsłudze prawnej związanej z kredytami frankowymi. Nasza działalność skupia się głównie na sprawach dotyczących nie tylko kredytów we frankach szwajcarskich, ale również kredytów w innych walutach obcych. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu w trakcie prowadzenia setek spraw, jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom indywidualnie dopasowaną strategię postępowania.

Co nas wyróżnia

Posiadasz kredyt w walucie obcej? Skontaktuj się
Bezpłatnie przeanalizujemy każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

  Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

  Załącz plik

  CO NAS WYRÓŻNIA

  Dlaczego Kancelaria Mediator?

  Decydując się na proces sądowy w sprawie umowy tzw. kredytu frankowego w pierwszej kolejności musicie Państwo dokonać wyboru kancelarii frankowej, która poprowadzi postępowanie. Wybór ten jest kluczowy, ponieważ w przypadku przegranego procesu, NIE BĘDZIE możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania sądowego! Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię do poprowadzenia sprawy frankowej?

  01

  Nieodpłatnie wykonamy analizę sprawy i przedstawimy klientowi rzetelnie wszystkie koszty, które będą wiązały się z przeprowadzeniem procesu. Klient nie zostanie zaskoczony w trakcie postępowania dodatkowymi opłatami.

  02

  W ramach uiszczonego wynagrodzenia przeprowadzimy wszystkie czynności w postępowaniu sądowym. Dodatkowo, kancelaria po zakończonym procesie zajmie się dokonaniem rozliczenia z bankiem oraz w razie konieczności przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

  03

  Posiadamy bogate doświadczenie – jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce zajęliśmy się sprawami frankowymi. Pierwszy pozew sądowy o anulowanie kredytu frankowego złożyliśmy w styczniu 2017 r.

  04

  Do tej pory nie przegraliśmy prawomocnie żadnej sprawy, dzięki naszej skuteczności klienci mogą cieszyć się z korzystnych rozstrzygnięć sądu.

  CRN Kredyty Frankowe

  Unieważnienie umowy kredytowej CHF

  Reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, które ma na celu unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w CHF lub definitywne usunięcie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną. Dążymy do zachowania oprocentowania LIBOR i marży banku, przy jednoczesnym utrzymaniu pozostałych zapisów umowy. W przypadku odfrankowienia, po orzeczeniu sądu, umowa nadal obowiązuje, co zobowiązuje bank do rozliczenia wszystkich nadpłat wynikających ze spłacania zawyżonych rat.

  Rozliczenia po wygranej sprawie frankowej

  Zdecydowaną większość procesów “frankowych” kończy się jednak unieważnieniem umowy kredytowej, lub inaczej – unieważnieniem umowy frankowej. Takie rozstrzygnięcie wymaga od kredytobiorcy i banku wzajemnego rozliczenia się. Kredytobiorca musi oddać kapitał, natomiast bank zobligowany jest do zwrotu wpłaconych środków na podstawie nieważnej umowy. W tym kontekście istotne są dwie teorie rozliczeniowe stosowane przez sądy: teoria salda i teoria dwóch kondykcji, które wpływają na ostateczne rozliczenie między kredytobiorcą a bankiem, w tym zwrot kosztów dodatkowych, jak np. ubezpieczenia niskiego wkładu.

  PROCES

  Jak wygląda współpraca

  Krok 1

  KROK

  01

  Wykonujemy analizę umowy kredytowej.

  Krok 2

  KROK

  02

  Przedstawimy możliwości procesowe oraz koszty związane z procesem.

  Krok 3

  KROK

  03

  Podpisujemy umowę współpracy, klient uzyskuje z banku potrzebne zaświadczenia.

  Krok 6

  KROK

  06

  Uzyskujemy prawomocny wyrok i dokonujemy rozliczenia z bankiem.

  Krok 5

  KROK

  05

  Reprezentujemy klienta w całym procesie.

  Krok 4

  KROK

  04

  Przygotowujemy pozew i rozpoczynamy postępowanie sądowe.

  KREDYTY FRANKOWE

  Praca kancelarii w liczbach

  0


  Ilość
  przeanalizowanych
  umów

  0


  Łączna kwota
  dochodzona w sądach

  0


  Łączna wartość umów
  w PLN

  OPINIE

  Co mówią o nas klienci

  Kredyt we frankach – pomoc Frankowiczom

  Jeśli czytają Państwo te słowa, prawdopodobnie jak tysiące Polaków, zmagacie się Państwo z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu we frankach szwajcarskich. Rozumiemy ciężar, który spoczywa na Państwa barkach. Nie jesteście w tym sami – jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc.

  Nasza kancelaria specjalizuje się w obronie praw frankowiczów. Posiadamy bogate doświadczenie w negocjacjach z bankami i reprezentowaniu naszych klientów przed sądami na wszystkich szczeblach. Nasza wiedza i doświadczenie w walce z abuzywnymi klauzulami w umowach kredytowych udzielanych we frankach szwajcarskich (i nie tylko) to Państwa największy sojusznik w dążeniu do sprawiedliwości.

  Czym są klauzule abuzywne w umowach kredytowych?

  Każdy przypadek jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia. Naszym celem jest przede wszystkim odzyskanie Państwa spokoju ducha i poczucia bezpieczeństwa finansowego. Cała strategia procesowa w przypadku kredytu CHF opiera się o konstrukcje umów obarczonych klauzulami zakazanymi (abuzywnymi) i o możliwości procesowe związane z rzeczonymi klauzulami.

  Ta strategia, opierająca się na klauzulach abuzywnych, ma na celu wykazanie, że konkretne postanowienia umowy kredytowej są niezgodne z prawem i nie powinny mieć zastosowania. Dzięki temu kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw, starając się o unieważnienie nieuczciwych warunków. To z kolei może prowadzić do znaczących zmian w warunkach spłaty kredytu, w tym do obniżenia kwoty do zapłaty lub nawet unieważnienia całej umowy. (Tutaj dałabym link do podstrony, w której są możliwe warianty do rozwiązania sytuacji – przewalutowanie, unieważnienie itd).

  Klauzule abuzywne – definicja

  Klauzule abuzywne, znane również jako klauzule niedozwolone, to postanowienia w umowach, które stawiają konsumenta, w tym przypadku kredytobiorcę, w niekorzystnej pozycji, naruszając zasadę równowagi stron i dobrych obyczajów. Są to warunki umowne, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą, a które zazwyczaj dają bankowi nieuzasadnioną przewagę, pozwalając na niejasne określenie kosztów kredytu, zmianę warunków umowy bez zgody kredytobiorcy lub nieproporcjonalne karanie za niewielkie opóźnienia w spłacie.

  W razie wątpliwości uważa się, że klauzulami niedozwolonymi są te, które w szczególności:

  • uzależniają zawarcie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z daną umową;
  • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienie do podwyższenia wynagrodzenia po zawarciu umowy, nie przyznając jednocześnie w umowie konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy;
  • w przypadku rozwiązania umowy pozbawiają konsumenta prawa żądania zwrotu świadczenia spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta;
  • stanowią, iż wyłącznie kontrahent konsumenta będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy;
  • przewidują obowiązek zapłaty przez konsumenta odstępnego w wysokości rażąco wygórowanej.

  Orzeczenia sądów w materii umów kredytowych dotyczą czterech rodzajów klauzul, które zostały uznane za bezskuteczne:

  • Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej)
  • Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  • Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana przez sądy za niedopuszczalną.
  • Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku.

  Mam kredyt frankowy i chcę podjąć współpracę z KW Mediator. Od czego powinienem zacząć?

  Zdajemy sobie sprawę, jak obciążające może być ciągłe martwienie się o przyszłość i niepewność co do legalności narzuconych Ci warunków kredytowych. Przez lata naszej praktyki zdobyliśmy niezbędną wiedzę, która pozwala nam skutecznie walczyć o Twoje prawa. Jeśli jesteście Państwo zdecydowani na przeprowadzenie analizy umowy kredytowej w walucie obciej, poniżej opisaliśmy etapy metodą „krok po kroku”.

  Krok 1: przesłanie dokumentów związanych z kredytem frankowym

  Do wykonania wstępnej analizy umowy potrzebujemy niezbędnych dokumentów. Można je dostarczyć albo osobiście w postaci kserokopii do naszego biura w Legnicy, albo drogą elektroniczną na adres chf@kwmediator.pl

  Prosimy o przesłanie skanów (mogą być również w formie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości) następujących dokumentów:

  1. umowa o kredyt hipoteczny
  2. regulamin – jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany np. „Częścią Ogólną Umowy” lub Ogólnymi Warunkami Udzielania Kredytu). Jeżeli nie posiadacie Państwo regulaminu – należy zwrócić się do swojego banku (infolinia) z prośbą o udostępnienie dokumentu obowiązującego w czasie kiedy zawieraliście Państwo umowę.
  3. aneksy do umowy (wszystkie aneksy oraz zmiany regulaminu) wraz z ostatnim (jakimkolwiek) pismem z banku

  Krok 2: bezpłatna analiza kredyty CHF

  Po otrzymaniu skanów niezbędnych dokumentów wrócimy do z informacją zwrotną w formie e-mailowej oraz skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, celem omówienia szczegółów. W naszej wiadomości otrzymają Państwo informacje dotyczące możliwości procesowych w Państwa sprawie, analizę korzyści w przypadku wygrania procesu chf oraz proponowane warianty wynagrodzenia Kancelarii w związku z obsługą Państwa sprawy.

  Średni czas oczekiwania na wykonanie przez nas analizy wynosi 7 dni roboczych (zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu oceny umowy ze względu na jej indywidualny charakter). Wstępna analiza umowy jest bezpłatna!

  Krok 3: Podjęcie współpracy – unieważnienie kredytu frankowego

  Po zaakceptowaniu warunków finansowych sporządzimy dla Państwa umowę i prześlemy ją w formie „do podpisu” na Państwa adres e-mailowy wraz z gotowym wnioskiem o wydanie niezbędnych zaświadczeń z banku. Za wydanie zaświadczeń bank pobiera opłatę zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Państwa banku.

  Po dostarczeniu dokumentów finansowych uzyskanych z banku wykonamy dla Państwa precyzyjną analizę korzyści finansowych wraz ze wskazaniem wysokości roszczeń, których będziemy dochodzić w sądzie.

  Składamy pozew frankowy w sądzie właściwym dla danej sprawy oraz przeprowadzamy w Państwa imieniu postępowanie sądowe w I oraz II instancji.

  Nie pozwól, aby strach przed skomplikowanym procesem prawnym i obawa przed konfrontacją z bankiem przeszkodziły Ci w walce o sprawiedliwość. Jesteśmy tutaj, aby przejąć na siebie ciężar tej walki, dając Ci możliwość skupienia się na tym, co w życiu najważniejsze. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją drogę do finansowej wolności.

  Czytaj więcej

  Kredyt frankowy – czy warto składać pozew?

  Jako frankowicz, stoisz przed wyjątkowym wyzwaniem, które wpływa nie tylko na Twoją obecną sytuację finansową, ale również kształtuje przyszłość Twoją i Twoich bliskich. Wiemy, jak trudno jest zmagać się z ciągłą niepewnością i presją, jaką niesie ze sobą kredyt we frankach szwajcarskich. zrozumienie i empatia to fundament, na którym budujemy naszą współpracę z klientami. Przez lata zdobyliśmy nie tylko doświadczenie, ale także głębokie zrozumienie specyfiki kredytów frankowych, co pozwala nam skutecznie walczyć o Państwa prawa.

  Wiele osób, które posiadają kredyt we frankach, zadaje sobie pytanie o sens toczenia sądowego sporu z bankiem. Z doświadczenia wiemy, że próby polubownego rozwiązania sprawy z tą instytucją raczej nie przynoszą pozytywnych rezultatów. Satysfakcjonujące ugody w sprawach związanych z kredytami we frankach to rzadkość. Dlatego też dla wielu kredytobiorców jedynym wyjściem z trudnej sytuacji pozostaje pozew frankowy czy też pozew o unieważnienie umowy frankowej. Oczywiście, by zminimalizować ryzyko niekorzystnego wyniku postępowania, warto najpierw skierować swoją sprawę do analizy przez profesjonalną kancelarię. Opisywaliśmy już wcześniej proces unieważnienia umowy frankowej. (dodać link do podstrony)

  Przełomem w postępowaniach była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018, która potwierdzała, że klauzule abuzywne powinny być oceniane według stanu na dzień zawarcia danej umowy. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania oraz nasze doświadczenia, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że posiadając kredyt frankowy, warto zwrócić się po pomoc do profesjonalnej kancelarii i wystosować odpowiedni pozew przeciwko instytucji bankowej.

  Dlaczego warto złożyć pozew o unieważnienie kredytu frankowego?

  Przede wszystkim, historia pokazała, że zwycięstwo z bankiem jest jak najbardziej możliwa. Dzięki naszej pomocy wielu frankowiczów otrzymało pozytywne wyroki sądów w ich sprawach z kredytami CHF, osiągając albo znaczące ulgi w swoich zobowiązaniach kredytowych lub całkowite unieważnienie umów kredytowych. Twoja historia może mieć podobny finał. Oferujemy jasne i transparentne warunki współpracy, bez ukrytych kosztów, z pełnym zaangażowaniem w Państwa sprawę. Nasz zespół ekspertów dokładnie przeanalizuje Państwa umowę, zweryfikuje abuzywne klauzule i opracuje najskuteczniejszą strategię działania.

  Kredyt walutowy to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na znaczącą poprawę Państwa sytuacji finansowej, dzięki współpracy z naszą kancelarią. Niezależnie od tego, czy Państwa kredyt jest we frankach, euro, czy dolarach, nasz zespół specjalistów jest gotowy przeanalizować Państwa umowę i zaproponować najlepszą drogę do odzyskania środków, które niesłusznie straciliście.

  Kredyt frankowy kancelaria – ile można odzyskać, korzystając z usług specjalistów?

  Oferujemy dwa główne sposoby odzyskanie pieniędzy z kredytów walutowych:

  1. Unieważnienie umowy kredytowej: sytuacja, w której Państwa umowa kredytowa zostaje anulowana, a bank musi zwrócić wszystkie dotychczas wpłacone raty, w tym odsetki, składki na ubezpieczenie, prowizje i inne opłaty. Z kolei Państwo zwracacie tylko otrzymaną kwotę kredytu. To scenariusz możliwy do osiągnięcia z naszą pomocą, który może znacząco odciążyć Państwa finanse.
  2. Odfrankowienie kredytu: Alternatywą jest przekształcenie Państwa kredytu walutowego na kredyt złotówkowy, eliminując ryzyko związane ze zmianami kursów walut. Jeśli przez lata płaciliście Państwo wyższe raty z powodu kursu waluty, nasza kancelaria pomoże Wam odzyskać nadpłacone środki. Dzięki dokładnej analizie umowy kredytowej, jesteśmy w stanie oszacować kwotę, którą bank powinien Wam zwrócić.

  Kredyt frankowy – koszty kancelarii

  Koszty naszej pomocy są transparentne i przyjazne dla klienta. Pierwsza analiza Państwa dokumentacji jest całkowicie bezpłatna. Zdecydujecie o dalszych krokach już po poznaniu możliwych korzyści, bez jakiegokolwiek ryzyka finansowego. Opłaty można podzielić na dwie grupy – koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Koszty procesu są jasno określone – opłata sądowa w przypadku roszczeń, wynikających z czynności bankowych, wynosi od 30 do 1000 zł. Jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Jeśli zdecydują się Państwo na pomoc kancelarii w postępowaniu związanym z kredytem frankowym, należy również uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Wynagrodzenie dla naszych specjalistów ustalane indywidualnie – wszystkie kwoty są jawne i przedstawiane Państwu przed podjęciem współpracy. Co więcej, w wielu przypadkach sądy zobowiązują banki do zwrotu kosztów sądowych, co jeszcze bardziej zmniejsza Państwa obciążenie finansowe.

  Wybierając kancelarię KW Mediator, wybieracie partnera, który stoi po Państwa stronie – kancelarię, która nie tylko pomoże Wam walczyć o Wasze prawa, ale także dąży do minimalizacji Państwa kosztów i maksymalizacji korzyści. Z nami macie Państwo szansę nie tylko na odzyskanie straconych pieniędzy, ale również na stabilniejszą przyszłość finansową, bez ciężaru niesprawiedliwych warunków kredytowych w walutach obcych.

  CASE STUDIES

  Wyroki z opisem
  sytuacji klienta

  ZOBACZ WYROKI
  Wyroki z opisem sytuacji klienta

  Masz pytania? Tutaj znajdziesz odpowiedź

  FAQ

  Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

  Zapraszamy do współpracy.

  Posiadasz kredyt w walucie obcej? Skontaktuj się
  Bezpłatnie przeanalizujemy każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni

  E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
  e-mail: chf@kwmediator.pl
  Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
  tel.: 76 723 77 25

  Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

   Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

   Załącz plik