Odfrankowienie

Odfrankowienie

Powrót do poprzedniej strony


Rozwiązanie to następuje w momencie, gdy sąd uznaje, że umowa jest ważna, ale klauzula przeliczeniowa w niej zawarta jest niedozwolona. Skutkować to będzie wyłączeniem jej z umowy i uznaniem, że kredytobiorca spłacał kredyt w zawyżonej wysokości. Bank nie może przeliczać już rat wyrażonych w złotówkach na franki szwajcarskie. Kredyt w takiej sytuacji uznać należy za złotówkowy, a jego przeliczenie na złotówki nastąpi po kursie franka szwajcarskiego, który miał zastosowanie do uruchomienia kredytu.

Pozostałe postanowienia umowy zostają zachowane – oprocentowanie oparte na LIBORZE, czy ustalony okres kredytowania. Przeliczenie kredytu skutkuje zwrotem nadpłaconych rat kredytu do 10 lat wstecz, ponieważ obowiązuje nas 10-letni termin przedawnienia tego typu roszczeń. Bank zobowiązany jest również do przedstawienia nowego, uwzględniającego wyrok sądu, harmonogramu spłat, na podstawie którego saldo zadłużenia na przyszłość się zmniejszy. Kredytobiorca jest zobowiązany do dalszej spłaty kredytu, ale raty określone są już w złotówkach.

Odfrankowienie

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik