Zawsze po stronie
Konsumenta


Od zawsze naszą działalność koncentrujemy przede wszystkim na rozwoju wybranych kierunków, mając świadomość, że nie można być najlepszym we wszystkim. Staliśmy się więc ekspertami w naszych specjalizacjach. Skuteczność naszych działań, połączona z bezwzględną etyką jest podstawą strategią naszej firmy.

Zaczynamy

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!
Zapraszamy do przesłania dokumentów

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ogólnopolską firmą świadczącą od 2006 roku usługi prawne w zakresie naszych specjalizacji. Początkowo skupialiśmy się na obsłudze prawnej przedsiębiorców. W 2010 roku powołaliśmy do życia dział zajmujący się procesami p-ko ubezpieczycielom w skrócie CRO, który dziś stanowi osobną kancelarię. W związku z dalszym rozwojem w 2014 roku powstał dział CRN dedykowany osobom zobowiązanym do zapłaty i obejmujący szereg usług restrukturyzacyjnych i powiązanych z procesem upadłości, aby wreszcie w 2017 roku zbudować zespół ekspertów zajmujących się problematyką związaną z sektorem bankowym. Jesteśmy młodym i kreatywnym zespołem specjalistów i prawników oddających całą swoją wiedzę i zaangażowanie w realizowane przez nas zadania. Naszym nadrzędnym celem jest dobro poszkodowanego i dbałość o przestrzeganie praw jakie cechuje status konsumenta.

Zapraszamy do kontaktu.

Co robimy?

Już od 2006 roku budujemy i udoskonalamy szereg rozwiązań prawnych w ściśle określonych dziedzinach. Wspieramy i realizujemy zadania na rzecz naszych Klientów w sporach z ubezpieczycielami na wielu płaszczyznach. Prowadzimy dla Państwa procesy w sprawach o odszkodowania rzeczowe, komunikacyjne i osobowe, zadośćuczynienia, a także w zakresie zwrotu środków z polisolokat. Na Państwa życzenie odkupujemy szkody komunikacyjne, zapewniając Państwu w ten sposób zwrot części zaniżonego odszkodowania już w 7 dni.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie naszych specjalizacji.

Napisz do nas lub zadzwoń –
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 3 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: odszkodowania@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

  Załącz plik

  Czego powinien oczekiwać każdy poszkodowany

  Pragniemy uświadomić Państwu, iż celem ubezpieczenia OC jest objęcie poszkodowanego pełną ochroną na wypadek zdarzenia, w którym osoba posiadająca umowę ubezpieczenia jest sprawcą nieszczęścia. Innymi słowy, każdy ubezpieczony powinien mieć poczucie bezpieczeństwa związane z ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia powstałego w wyniku jego działania. Z kolei dla osób poszkodowanych powinno to stanowić gwarancję należytego zadośćuczynienia z tytułu poniesionych strat niematerialnych oraz wyrównania szkody powstałej w majątku.

  Wszelkie straty wynikające z danego zdarzenia losowego, którego jesteśmy ofiarą powodują powstanie roszczenia odszkodowawczego.

  A kosztów jest wiele:

  • leczenie i rehabilitacja (włącznie z wszelkimi kosztami takimi jak : medykamenty, sprzęt niezbędny do leczenia i rehabilitacji, koszty wizyt lekarskich wraz z kosztami dojazdu, itd.),
  • koszty związane z opieką nad poszkodowanym przez osoby trzecie,
  • „w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu niejednokrotnie należna jest poszkodowanemu renta lub rekompensata kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu,
  • w przypadku śmierci osoby będącej żywicielem rodziny, rodzinie należna jest renta,
  • w każdym przypadku należne jest poszkodowanemu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i za cierpienia fizyczne i psychiczne,
  • bezwzględnie należna jest poszkodowanemu naprawa lub zwrot pieniędzy za wszystkie rzeczy uszkodzone w wyniku zdarzenia (np. sprzęt elektroniczny, ubrania, przewożony towar itp.) zgodnie z wartością zniszczonych rzeczy,

  Pragniemy podkreślić swoją gotowość do kompleksowego reprezentowania Państwa interesów przed podmiotami zobowiązanymi (sprawca/ubezpieczyciel) oraz przed sądami w trudnym czasie leczenia lub naprawy wyrządzonej krzywdy.