Prawo spadkowe Wrocław

Prawo spadkowe Wrocław

Powrót do poprzedniej strony


Postępowanie spadkowe Wrocław

Spadkobiercą stajemy się automatycznie wraz ze śmiercią spadkodawcy. Pamiętajmy jednak, że postępowanie spadkowe jest niezbędne dla rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w skład spadku.

Nasi prawnicy pomagają na każdym etapie sprawy spadkowej zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania sądowego. Całym procesem spadkowym może zająć się nasz adwokat.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie:

  • Sporządzimy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w celu ustalenia kręgu spadkobierców i ich udziałów w spadku.
  • Pomożemy Ci w sporządzeniu testamentu.
  • Wystąpimy w Twoim imieniu o zachowek, jeśli zostałeś pominięty w testamencie.
  • W przypadku sporu poprowadzimy sprawę sądową o dział spadku.
  • Przeprowadzimy postępowanie, którego celem jest wydziedziczenie potomka.

Zapraszamy do nas – Mediator kancelaria prawna Wrocław. Prawo spadkowe to jedna z naszych licznych specjalizacji, dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie to koniecznie odwiedź naszą placówkę.

Prawo spadkowe a zasady dziedziczenia

Czas żałoby jest trudny. W jednej chwili traci się ukochaną osobę, a dodatkowo trzeba załatwić wiele spaw urzędowych.  Do kluczowych kwestii, z którymi należy się zmierzyć, zalicza się postępowanie spadkowe. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia  precyzuje Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145). Podziału majątku dokonuje się na podstawie przepisów prawa lub ważnego testamentu.

Czytaj więcej

Dziedziczenie ustawowe dotyczy głównie dzieci oraz współmałżonka – powinni oni otrzymać równe części majątku z zastrzeżeniem, że małżonek musi dostać co najmniej 25% wartości spadku (art. 931, par. 1). W sytuacji, gdy małżonek dziedziczy spadek z rodzeństwem, rodzicami, zstępnymi rodzeństwa przysługuje mu połowa masy spadkowej (art. 933, par.1). O część majątku mogą ubiegać się również pasierbowie (jednak tylko w przypadku stwierdzenia braku krewnych oraz małżonka spadkodawcy, art.934). Jeżeli natomiast nie da się ustalić grona spadkobierców, całość majątku przekazuje się na rzecz Skarbu Państwa.

 

Kiedy skorzystać z pomocy adwokata? Spadek odziedziczony niegodnie

Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios. I choć większość z nas chciałaby załatwić formalności związane z podziałem majątku jak najszybciej, w zawiłych kwestiach często musi pomóc adwokat. Spadek nie należy się bowiem osobom uznanym za niegodnych dziedziczenia. Do takiej grupy zaliczają się spadkobiercy, którzy:

– umyślnie popełnili przestępstwo szkodzące spadkodawcy,

– przeszkodzili lub nakłonili (grożeniem oraz podstępem) spadkodawcę do odwołania albo sporządzenia testamentu,

– celowo zniszczyli bądź ukryli testament,

– podrobili czy też przerobili testament.

O uznanie spadkobiercy za niegodnego może ubiegać się każdy, kto upatruje w tym swój interes. Wnioski składa się do roku od daty poznania przyczyny stanowiącej podstawę do wszczęcia sprawy, ale nie później niż trzy lata lat od momentu otwarcia spadku (art. 929). Warto pamiętać, że zgodnie z prawem spadkowym sąd nie może uznać spadkobiercy za niegodnego, jeśli spadkodawca przebaczył mu wyrządzone krzywdy.

 

Postępowanie spadkowe a wyłączenie małżonka od dziedziczenia

W szczególnych okolicznościach małżonkowi nie przysługę prawo do otrzymania majątku po zmarłym. W takich wypadkach wsparcie oferuje nasza kancelaria prawna. Prawo spadkowe przewiduje, że partner podlega wyłączeniu od dziedziczenia w momencie, gdy spadkodawca wystąpił przed śmiercią o separację lub rozwód z orzeczeniem o winie (pod warunkiem, że jego żądanie było słuszne i poparte konkretnymi argumentami).

 

Prawo spadkowe a unieważnienie testamentu

Zgodnie z Kodeksem cywilnym testament powinien jak najpełniej odzwierciedlać stanowisko i wolę spadkodawcy. Wśród powodów przemawiających za stwierdzeniem nieważności testamentu wymienia się:

– sporządzenie dokumentu w stanie wyłączającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji,

– podejrzenie, że spadkodawca stworzył testament pod wpływem nieprawdziwych informacji (jeśli nie zostałby wprowadzony w błąd, prawdopodobnie nie opracowałby testamentu o takiej treści),

– przygotowanie testamentu pod groźbą.

Sprawy o unieważnienie testamentu coraz częściej trafiają na wokandy. Do składania wniosków uprawnione są osoby mające w tym interes (do 3 lat od poznania zasadnych przesłanek i do 10 lat od otwarcia spadku). Nasza kancelaria prawna, specjalizująca się w prawie spadkowym, dysponuje wszechstronnym doświadczeniem. Wrocław to miasto, gdzie mieszka wielu naszych klientów.

 

Prawo spadkowe a testament ustny

Bywa, że spadkodawca zdecyduje się na sporządzenie testamentu w formie ustnej. Tego typu sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Działanie takie podejmuje się jedynie wówczas, kiedy:

– występuje obawa szybkiej śmierci spadkodawcy,

– zachowanie tradycyjnej formy spadku jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na zaistniałe okoliczności.

Żeby ustalenia charakteryzowały się ważnością, potrzeba przynajmniej trzech świadków. Dyspozycje dotyczące ostatniej woli spisuje się w formie oświadczenia, podając jednocześnie datę i miejsce sporządzenia aktu. Dokument muszą podpisać wszyscy świadkowie lub dwóch świadków i spadkodawca. W przypadku braku takiego pisma sąd bierze pod uwagę zeznania świadków w trakcie rozprawy.

 

Czym jest zachowek?

Zachowek stanowi sposób na zabezpieczenie najbliższej rodziny, gdy spadkodawca chce przekazać cały majątek jednej, często niespokrewnionej, osobie. Prawo do zachowku przysługuje małżonkom, rodzicom spadkodawcy, a także dzieciom, wnukom i prawnukom. Nie może się o nie natomiast ubiegać rodzeństwo. Kodeks cywilny jasno definiuje, w jaki sposób wylicza się wysokość przyznawanej sumy pieniężnej. Nasza kancelaria prawna brała udział w wielu tego typu sprawach we Wrocławiu. Prawo spadkowe to nasza specjalność. W przypadku kiedy wyłączny spadkobierca testamentu nie chce spłacić zarządzonego zachowku, wszczyna się postępowanie sądowe.

Zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszego adwokata. Spadek i kwestie z nim związane bywają bardzo skomplikowane. Warto jednak odwiedzić naszą siedzibę, aby uzyskać fachową pomoc.

Prawo spadkowe Wrocław

Skontaktuj się z nami, a otrzymasz wsparcie,
które pomoże Ci w skutecznym i komfortowym przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik