Oddłużanie

Oddłużanie

Powrót do poprzedniej strony


Czym jest oddłużanie i jakie istnieją sposoby spłaty zadłużenia?

Nie ma co ukrywać – bardzo łatwo popaść w zadłużenie i właściwie każdy człowiek jest nim zagrożony. Zarówno wówczas, gdy prowadzi własną działalność gospodarczą, jak i wtedy gdy nie zajmuje się biznesem. Kredyty, pożyczki, kupno na raty, zwiększające się potrzeby związane z utrzymaniem rodziny – to tylko niektóre z okoliczności powodujących popadanie w prawdziwą spiralę zadłużenia. Zwłaszcza teraz, gdy mierząc się ze skutkami kryzysu wiele osób obawia się o swoją pracę. Tymczasem proces oddłużania nie jest łatwy, a skuteczne oddłużanie jest skomplikowanym procesem. Jednak z pomocą specjalisty znającego się na rzeczy sprawa może się okazać prostsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Warto więc zadać sobie pytanie – na czym polega oddłużanie i jak je skutecznie przeprowadzić? Specjaliści z Kancelarii Prawnej Mediator zawsze chętnie odpowiadają na takie pytania.

 

Oddłużanie

Pomoc w długach – na czym polega oddłużanie?

Mówiąc najprościej oddłużanie to po prostu pozbycie się długów – oczywiście w praktyce cel ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów, uzależnionych przede wszystkim od sytuacji, w której znalazł się dłużnik. Nie ma przy tym wątpliwości, że najprostszym sposobem oddłużania jest spłata długów – stąd warto zawsze wziąć pod uwagę dobre sposoby na pomoc w spłacaniu długów. Zresztą firmy pomagające w oddłużaniu bardzo często najpierw oceniają możliwości spłaty zobowiązań przez dłużnika. Niestety, niekiedy nie czynią tego w sposób profesjonalny, co z kolei może spowodować jeszcze większe trudności w postaci popadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia, a więc zaciągania jednych kredytów po to, aby spłacić inne. Oddłużenie nie powinno prowadzić do takich sytuacji. Doskonale zdają sobie z tego sprawę prawnicy z Kancelarii Prawnej Mediator, którzy doskonale wiedzą co zrobić, aby uniknąć takich sytuacji.
W każdym razie pomoc prawna w oddłużaniu nie jest zadaniem łatwym i wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Tym bardziej, że najczęściej oddłużanie następuje w ramach rozbudowanych procedur, np. postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika czy też upadłości konsumenckiej. W każdym z tych przypadków – a to tylko niektóre z możliwych rozwiązań – dłużnik jest po prostu przymuszany do spłaty zobowiązań, przykładowo poprzez zajęcie majątku. Jednocześnie w takich przypadkach dłużnik ma szereg swoich praw, określających co i na jakich zasadach może ulec zajęciu. Poza tym zawsze warto próbować polubownego załatwia pojawiających się sporów, przede wszystkim zawierając ugodę z wierzycielami, w której określi się terminarz spłaty dostosowany do faktycznych możliwości dłużnika.

Problemy z komornikiem? Zgłoś się do KW Mediator!

Najczęściej pojawiającym się sposobem na oddłużenie jest wszczęcie wobec dłużnika egzekucji komorniczej. Trzeba pamiętać, że o tym czy takie postępowanie zostanie zainicjowane decydują właściwie jedynie wierzyciele – dłużnik nie ma możliwości samodzielnie poddać się egzekucji. Jednocześnie do rozpoczęcia egzekucji komorniczej niezbędne jest posiadanie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Najczęściej jest nim prawomocny wyrok sądu, na którym znajduje się specjalne potwierdzenie, że na jego podstawie można rozpocząć egzekucję. Mówiąc inaczej – co do zasady – wierzyciele najpierw muszą wygrać z dłużnikiem sprawę przed sądem, następnie orzeczenie musi się uprawomocnić, a dopiero później możliwe staje się rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Co prawda istnieją także inne sposoby na jej zainicjowanie – chociażby poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym – jednak w praktyce nie są one zbyt często wykorzystywane. Poza tym nawet wygranie sprawy przez wierzyciela nie oznacza, że musi on iść do komornika, aby ten wszczął egzekucję. Zawsze możliwa jest po prostu spłata zobowiązań lub poniechanie przez wierzyciela egzekucji. Wszystko więc zależy od jego decyzji. Jednak prawnicy z KW Mediator zawsze są w stanie pomóc dłużnikowi w ochronie jego praw w ramach prowadzonej przeciwko niemu egzekucji komorniczej.

Dłużnik powinien bronić swoich praw

Bez względu na to o jakie oddłużanie chodzi, dłużnik zawsze ma szereg uprawnień. Najlepszym przykładem jest egzekucja komornicza. Przepisy prawa bardzo jasno określają, jakie składniki majątku dłużnika mogą zostać zajęte przez komornika i przeznaczone na spłatę jego długów. Warto tu wymienić chociażby zakaz zajęcia wynagrodzenia za pracę powyżej wskazanego pułapu, czy rzeczy osobistych bądź potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej. Niestety nie oznacza to, że zawsze przepisy te są właściwie przestrzegane, dlatego oddłużanie i pomoc prawna powinny polegać także na wsparciu dłużnika w walce o zachowanie swoich uprawnień.
W tym kontekście warto przypomnieć, że osoba, wobec której komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, może skorzystać chociażby ze skargi na czynność komornika do sądu czy z powództwa przeciwegzekucyjnego, którego efektem może być nawet całkowite zatrzymanie działań komornika. Prawnicy z KW Mediator mają na swoim koncie sporo sukcesów w składaniu takich skarg. W każdym razie pomoc w oddłużaniu osób fizycznych nigdy nie powinna sprowadzać się jedynie do wskazania możliwości oddłużenia, ale obejmować kompleksowe wsparcie dla dłużnika w trudnej sytuacji, w której się znalazł. Z tego więc względu zawsze profesjonalna pomoc w spłacie długów oznacza także analizę, w jaki sposób należy walczyć z zadłużeniem. Często okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy upadłość konsumencka to dobry pomysł?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem uregulowanym w Prawie upadłościowym i wzorowanym na upadłości przedsiębiorców – a więc analogicznym, jak oddłużanie firm. Omawiany tutaj typ upadłości stosuje się do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – w praktyce jest to bardzo dobry sposób na oddłużanie osób fizycznych. Jednak należy liczyć się z pewnymi kwestiami. Oddłużanie w tym trybie polega na tym, że majątek dłużnika przechodzi pod zarząd syndyka, stając się masą upadłości, z której zaspokaja się wierzycieli. Oddłużanie osób prywatnych w trybie upadłości konsumenckiej pozwala przede wszystkim na kompleksowe rozwiązanie problemu zadłużenia – rozpoczynając od takich kwestii, jak oddłużanie kredytów, poprzez spłatę niezapłaconych rachunków, aż po należności publicznoprawne.
Poza tym upadłość konsumencka ma jeszcze jedną, ważną zaletę – otóż dysponentem tego postępowania najczęściej jest dłużnik. To on ma prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, a więc samodzielnie decyduje o tym, że właśnie w tym trybie przeprowadzi swoje oddłużenie. Dlatego warto, aby pomoc w oddłużaniu zakładała także analizę możliwości przeprowadzenia w danej sprawie właśnie upadłości konsumenckiej. Profesjonalne przygotowanie i procedowanie takiej sprawy daje unikatową szansę na całościowe rozwiązanie kłopotów związanych z zadłużeniem.
Skoro więc istotą oddłużania jest po prostu pozbycie się długów, zawsze warto wybrać taki sposób do osiągnięcia tego celu, który będzie najskuteczniejszych. Jak widać, możliwości jest wiele, a różnice między nimi sprowadzają się przede wszystkim do pozycji, jaką dłużnik zajmuje w ramach procedury. Kancelaria Prawna Mediator od wielu lat z sukcesami prowadzi tego rodzaju sprawy, co – w zestawieniu z zatrudnionymi przez nas najlepszymi specjalistami – zdecydowanie wyróżnia naszą kancelarię spośród innych firm oferujących wsparcie dla dłużników. Dlatego jesteśmy w stanie świadczyć pomoc osobom zadłużonym na najwyższym poziomie, gwarantując im znalezienie najlepszego sposobu na rozwiązanie ich problemów.

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.