mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

Powrót do poprzedniej strony


mBank musi zwrócić 100% składek za Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.

6 kwietnia, 2022


Bank przegrywa po apelacji proces o zwrot składek UNWW przy kredycie hipotecznym CHF💥

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Niestety sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo. Apelacja przyniosła oczekiwany wyrok zasądzający zwrot wszystkich składek wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie:
👉ustalił, że należny jest zwrot niesłusznie pobieranych opłat za niski wkład własny,
👉zasądził zwrot 4364,75 zł wraz z należnymi odsetkami,
👉zasądził zwrot kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa prawnego w procesie) 
Wyrok jest prawomocny a bank wypłacił całość należności. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub skorzystać z bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej skontaktuj się z nami.

☎️ 76 723 77 25 ⌨️ unww@kwmediator.pl