Alimenty Legnica

Alimenty Legnica

Powrót do poprzedniej strony


Pod pojęciem alimenty kryje się  obowiązek dostarczania środków utrzymania osobie uprawnionej, który obciąża przede wszystkim krewnych w linii prostej (rodziców, dziadków, dzieci) oraz rodzeństwo. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują również obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka pozamałżeńskiego. Istotą obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie środków utrzymania rozumianych jako zaspokojenie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci ubrania, mieszkania, pożywienia, leków. Świadczenia alimentacyjne są również związane z obowiązkiem dostarczania środków wychowania takich jak staranie o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia. Postępowania o ustalenie obowiązku alimentacyjnego najczęściej są związane z rozpadem pożycia rodziców małoletniego dziecka.

Alimenty Legnica

Adwokat alimenty Legnica

Zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc prawną obejmującą postępowanie sądowe obejmujące:
– zasądzenie alimentów

– podwyższenie alimentów

– obniżenie alimentów

– uchylenie alimentów

Zajmiemy się Twoją sprawą w zakresie:

  • sporządzenia pozwu o alimenty w Legnicy i na ternie Dolnego Śląska
  • prowadzenia sprawy sądowej
  • reprezentacji w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej
  • reprezentacji w kwestii uregulowania kontaktów dziecka z rodzicami
  • reprezentacji w kwestii ustalenia, lub zaprzeczenia ojcostwa

Zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc prawną

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik