Getin – SO Katowice, I C 153/20 + SA Katowice, I ACa 332/21

Getin – SO Katowice, I C 153/20 + SA Katowice, I ACa 332/21

Powrót do poprzedniej strony


Getin – SO Katowice, I C 153/20 + SA Katowice, I ACa 332/21

Getin – SO Katowice, I C 153/20 + SA Katowice, I ACa 332/21
Sprawa dotyczy umowy zawartej z Getin Noble Bankiem S.A. w 2008r. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021r. uznał argumentację w zakresie nieważności umowy i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat kredytowych za ostatnie 10 lat spłaty. Pozwany bank złożył apelację od wyroku, która została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 23 marca 2022r. i zakończyła się wydaniem w dniu 6 kwietnia 2022r. wyroku zmieniającego zasądzone odsetki i oddalającego apelację w pozostałym zakresie, sygn. akt I ACa 332/21. Dodatkowo sąd uzależnił zwrot rat kredytowych od jednoczesnego zwrotu kapitału na rzecz banku. Wyrok jest prawomocny.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik