Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Getin Noble Bank S.A.

Powrót do poprzedniej strony


Sąd Okręgowy we Wrocławiu – Getin Noble Bank S.A.

Sprawa dotyczy umowy kredytowej zawartej z Getin Bankiem S.A. w 2007r. na pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w kwocie 359 608,67 zł. Pozew trafił w lipcu 2018r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XII C 2205/18. 25.03.2021r. Sąd wydał wyrok, którym ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej oraz zasądził zwrot dokonanych przez kredytobiorców wpłat na rzecz banku za ostatnie 10 lat spłaty wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Wyrok nie jest prawomocny, Getin Noble Bank S.A. złożył od niego apelację i sprawa jest obecnie rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 970/21.

Analiza dokumentów nic nie kosztuje!

Zapraszamy do współpracy.

Prześlij skan umowy kredytowej wraz z aneksami
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: chf@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik