Restrukturyzacja należności

Restrukturyzacja należności

Powrót do poprzedniej strony

Restrukturyzacja należności

Restrukturyzacja należności/zobowiązań polega na umorzeniu części zobowiązań i np. ich konsolidacji, wydłużeniu okresu spłaty zobowiązania, zawieszeniu na pewien czas spłaty rat, udzieleniu nowego kredytu na spłatę poprzedniego. Celem wymienionych czynności jest spłata zobowiązań osoby zadłużonej w możliwie najkrótszym czasie przy zachowaniu płynności finansowej.

Kolejną korzyścią z restrukturyzacji jest rzetelna analiza każdego zobowiązania pod kątem poprawności naliczonych kwot, terminów przedawnienia lub sposobu księgowania wcześniejszych wpłat dłużnika. Często mamy do czynienia z przypadkami naruszenia przez wierzycieli przepisów prawa we wspomnianym zakresie.

Restrukturyzacja należności

Ważną kwestią jest alokacja komunikacji z wierzycielami i ich pełnomocnikami (windykator, sąd, komornik). Będąc reprezentowanym w procesie restrukturyzacji wszelka komunikacja listowna i telefoniczna, prowadzona jest w imieniu dłużnika przez pełnomocnika.

O restrukturyzację zadłużenia dłużnik powinien postarać się już w momencie pojawienia się pierwszych przesłanek dotyczących zagrożenia jego płynności finansowej. Unikanie kontaktu z wierzycielami może doprowadzić jedynie do rozpoczęcia windykacji względem dłużnika oraz kosztownych procedur sądowo-egzekucyjnych, zwiększających w sposób istotny kwoty zobowiązań. Jeśli zobowiązania już zostały zasądzone i/lub toczą się egzekucje z tych wyroków, to formalnie nie stanowi to przeszkody przed wszczęciem procesu restrukturyzacji.

W dużym uproszczeniu – wszelkie należności bez względu na etap postępowania, na jakim się znajdują, podlegają restrukturyzacji, jej sukces natomiast to już inna kwestia.

Mówimy o procesie oddłużenia osób fizycznych, przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w oparciu o negocjacje i porozumienia obejmujące weryfikację zobowiązań, ale również pośrednictwo w pozyskaniu finansowania lub konsolidacji zobowiązań kredytowych, a celem całego procesu jest redukcja zadłużenia umożliwiająca spłatę należności wobec swoich wierzycieli.

Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do nas lub zadzwoń,
przeanalizujemy nieodpłatnie każdy przypadek i zaproponujemy rozwiązanie w 7 dni.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: restrukturyzacja@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik