Rozwody Legnica

Rozwody Legnica

Powrót do poprzedniej strony


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia. W takiej sytuacji każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Postępowanie w tej sprawie prowadzi sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Sądem okręgowym właściwym dla orzekania o rozpadzie małżeństwa dla miejscowości takich jak Głogów, Jawor, Legnica, Lubin i Złotoryja jest Sąd Okręgowy w Legnicy.

Nasza kancelaria oferuje pełną obsługę prawną postępowania rozwodowego. Przeprowadzimy klienta przez całą procedurę rozwodu od sporządzenia pozwu lub odpowiedzi na pozew. W toku postępowania zapewniamy reprezentację w sądzie i z pełnomocnikiem strony przeciwnej. Aktywnie włączamy się w postępowania o ustalenie opieki nad dziećmi czy określenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Przeprowadzamy również postępowania zabezpieczające na poczet zasądzonych alimentów. Oferujemy bezpośrednie konsultację i analizę sytuacji prawnej klienta. Poszukujemy rozwiązania, które będzie optymalne dla klienta i pozwoli mu na osiągnięcie satysfakcjonującego stanu prawnego.

 

Rozwody Legnica

Decyzja o rozwodzie i jej konsekwencje

Rozwiązanie małżeństwa bardzo często jest dość skomplikowane i pełne emocji, które mogą wpływać na podejmowane w toku postępowania decyzję. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który przeprowadzi klienta przez cały proces i wyjaśni konsekwencje podejmowanych działań lub zaniechań. Sytuacja szczególnie komplikuje się, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci lub wspólny majątek o znacznej wartości. Również w sytuacji, gdy jeden z małżonków obwinia za rozpad małżeństwa drugiego, bywa dość dużym problemem w sprawie. W takich okolicznościach konsultacja z prawnikiem staje się niezbędna. Podjęcie bowiem decyzji o tym, czy rozwód ma być z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych w przyszłości, z których nie każdy może zdawać sobie sprawę.

Rozwód bez orzekania o winie przebiega zdecydowanie szybciej, jednak rozwód z orzeczeniem o winie umożliwia późniejsze podjęcie działań przeciwko małżonkowi, z którego winy nastąpił rozpad małżeństwa. Dlatego w każdym przypadku należy skonsultować się z prawnikiem. Postępowanie z orzekaniem o winie jest również związane z przeprowadzaniem rozpraw i przesłuchań, które mają pozwolić sądowi na ustalenie tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

Sposób rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie ma wpływ na późniejsze stosunki prawno-finansowe między byłymi małżonkami. Nie wpływa natomiast na podział majątku lub sposób ustalenia opieki nad dziećmi. Postępowanie rozwodowe jest skomplikowaną procedurą i wiele kwestii dobrze jest omówić z prawnikiem, który doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie i przygotuje do całego przebiegu postępowania. W toku postępowania rozwodowego nierzadko należy przedkładać do sądu wiele pism i dokumentów, w których przygotowaniu pomoże kancelaria prawna.

Zapewnimy Ci wsparcie i profesjonalną pomoc prawną
obejmującą postępowanie rozwodowe, a także sprawy o separację w pełnym zakresie.

E-mail do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
e-mail: biuro@kwmediator.pl
Telefon do Kancelaria Windykacyjna Mediator - Centrum Restrukturyzacji Należności
tel.: 76 723 77 25

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego.

    Akceptuję Politykę prywatności i Politykę Cookie oraz zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w Formularzu w celu kontaktu.

    Załącz plik