Smutna historia z optymistycznym zakończeniem :)

Smutna historia z optymistycznym zakończeniem :)

Powrót do poprzedniej strony


Smutna historia z optymistycznym zakończeniem :)

17 czerwca, 2020


👉 Przeczytajcie historię naszego Klienta, który poręczył znajomemu kredyt i… potem musiał go spłacać. Na szczęście koniec historii jest optymistyczny! ⤵

Kłopoty Klienta rozpoczęły się jeszcze w latach 90. Zdecydował się poręczyć kredyt koledze z pracy, który po pewnym czasie przestał go spłacać. Klient o zaległościach w płatności dowiedział się od… komornika, który wszczął postępowanie. Od 2001 r. przeciwko Klientowi prowadzone było postępowanie egzekucyjne.  W tym czasie mężczyzna spłacał ogromne koszty i odsetki związane m.in. ze zmianą wierzyciela i postępowaniem komorniczym. Po 19 latach spłacania zobowiązania u komornika, wysokość odsetek wciąż kilkakrotnie przewyższała należność główną! W międzyczasie klient popadał w inne kłopoty finansowe spowodowane zajęciem wynagrodzenia i obniżeniem środków na utrzymanie rodziny 👨‍👩‍👦.

👍 Po ogłoszeniu upadłości, Klient uzyskał szansę na realną poprawę swojej sytuacji. Komornik zakończy postępowanie egzekucyjne. Ewentualny plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony tak, by mężczyzna miał możliwość jego realizacji bez pogorszenia swojej sytuacji życiowej.

Cieszymy się wraz z naszym Klientem.