Historia osoby, która już skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Historia osoby, która już skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Powrót do poprzedniej strony


Historia osoby, która już skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

6 maja, 2022


Historia klientki jakich wiele.

Nasza klientka wraz z mężem i dzieckiem prowadzili ustabilizowane życie. Realizując potrzeby rodziny, zaciągnęła kredyt na zakup samochodu. Był on niezbędny jako środek transportu do pracy oraz podróży rodzinnych. Ich sytuacja była na tyle stabilna, że nie byli w stanie przewidzieć, że nie będzie ich stać na tę jedną dodatkową ratę.

Pierwsze problemy pojawiły się, gdy pracodawca męża zaczął wypłacać wynagrodzenie z opóźnieniem. W międzyczasie pojawiło się drugie dziecko. Jeden, niestabilny dochód małżonka przestał wystarczać na potrzeby powiększającej się rodziny. Coraz częściej stawali przed wyborem, wyżywienie rodziny czy opłaty rachunków i kredytów.

Pogłębiające się problemy finansowe doprowadziły do eksmisji z mieszkania spółdzielczego. Klientka popadła w depresję, zaczęła nadużywać alkoholu. Mając świadomość, że sami nie wyjdą na prostą, zwrócili się do naszej kancelarii o pomoc w zakresie zobowiązań finansowych.

W związku z wypełnieniem warunków koniecznych i skutecznie złożonym wnioskiem klientka uzyskała decyzję sądu o upadłości konsumenckiej.
Postanowienie sądu jest dobrym początkiem zmian w życiu kolejnej polskiej rodziny.

Jeśli Ty również znalazłeś się w labiryncie zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Poprzedni artykuł: