Wstrzymanie zapłaty rat za kredyt CHF na etapie składania pozwu.

Wstrzymanie zapłaty rat za kredyt CHF na etapie składania pozwu.

Powrót do poprzedniej strony


Wstrzymanie zapłaty rat za kredyt CHF na etapie składania pozwu.

17 września, 2021


Wstrzymanie płatności rat za kredyt chf naszych klientów!

W jednej z prowadzonych przez nas spraw przed Sądem Okręgowym w Warszawie, która trafiła do nowo utworzonego „wydziału frankowego”, złożyliśmy wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wniosek obejmował zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Umowa zawarta została z Getin Bankiem w grudniu 2004r. Wniosek był uzasadniony przede wszystkim tym, że kredytobiorcy dokonali już do banku wpłat, których suma przekraczała wartość wypłaconego kapitału kredytu.

Sąd, rozpoznając wniosek na posiedzeniu niejawnym, w dniu 13 września 2021r. udzielił zgodnie z nim zabezpieczenia. Wstrzymał obowiązek powodów do dokonywania spłat kredytu.

Sprawa naszych klientów kolejny raz potwierdza istotną regułę. „Wydział frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie udziela zabezpieczenia w przypadku spłaty przez kredytobiorcę kapitału kredytu.

Postanowienie w sprawie kredytu chf nie jest prawomocne.