Nie otrzymałeś zapłaty od Sp. z o.o. bo ta nie posiada majątku?

Nie otrzymałeś zapłaty od Sp. z o.o. bo ta nie posiada majątku?

Powrót do poprzedniej strony


Nie otrzymałeś zapłaty od Sp. z o.o. bo ta nie posiada majątku?

10 lutego, 2021


Nie otrzymałeś zapłaty od Sp. z o.o. bo ta nie posiada majątku? Możesz dochodzić zapłaty od członków zarządu.
Trzeba jednak pamiętać o dwóch warunkach „koniecznych”.
🔹istnienie długu nieuregulowanego wcześniej przez spółkę,
🔹 brak możliwości dochodzenia długu od dłużnej spółki najlepiej udokumentowany umorzeniem egzekucji komorniczej,
Z powyższego wynika wprost, że aby nabyć prawo do żądania zaspokojenia długu od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy najpierw wyczerpać możliwości dochodzenia należności z rzeczonej spółki. Czyli wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy i skierować przeciwko spółce wniosek o egzekucję komorniczą. Jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna mamy otwartą drogę do żądania zapłaty od członków zarządu.
Jednak na tym procedura sądowa się nie kończy. Wezwanie członków zarządu do zapłaty należności pierwotnie obciążających spółkę, którą zarządzają, może nie przynieść rezultatu. W takim przypadku wierzyciel może skierować stosowne powództwo p-ko członkom zarządu i uzyska w ten sposób tytuł wykonawczy i możliwość skierowania egzekucji komorniczej obejmującej ich prywatne majątki.
Ponadto zakres odpowiedzialności członka zarządu może być większy, aniżeli pierwotna wysokość zobowiązania względem spółki. Zgodnie z orzecznictwem sądów, członek zarządu odpowiada również za odsetki od należności głównej oraz koszty procesu należne wierzycielowi od spółki.
Warto pamiętać o takiej możliwości, ponieważ beznadziejna sytuacja majątkowa spółki dłużnika nie zawsze jest zbieżna z sytuacją majątkową jej zarządu. Z naszego doświadczenia wynika, że nierzadko upór w dochodzeniu należności przynosi długo oczekiwane efekty w postaci spłaty należności.