Odsetki od odsetek w obrocie gospodarczym?

Odsetki od odsetek w obrocie gospodarczym?

Powrót do poprzedniej strony


Odsetki od odsetek w obrocie gospodarczym?

12 maja, 2021


Czy można żądać odsetek od odsetek w obrocie gospodarczym?
Krótko mówiąc tak.
Aby to było możliwe, musimy w pozwie o zapłatę skapitalizować odsetki i doliczyć je do kwoty głównej zobowiązania.
Innymi słowy, jeśli na dzień złożenia pozwu o zapłatę wierzycielowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek o określonej wartości, może on je doliczyć do kwoty głównej. Sąd zasądzi tak wyliczoną kwotę zobowiązania wraz z dalszymi odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu w sądzie.
Korzyść dla wierzyciela wynikająca z takiej konstrukcji jest oczywista. Otrzyma więcej pieniędzy w ramach spłaty zaległego zobowiązania.
Przy zobowiązaniach o znacznej wartości kwoty, o których mowa potrafią mile zaskoczyć wierzyciela.
Życzymy udanych transakcji.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
☎ 76 723 77 25
⌨biuro@kwmediator.pl