Podwyższenie alimentów.

Podwyższenie alimentów.

Powrót do poprzedniej strony


Podwyższenie alimentów.

3 lutego, 2021


🔹Kiedy wnosić o podwyższenie alimentów?
🔹Komy przysługuje podwyższenie alimentów?
🔹Jaki jest koszt takiego procesu?
Proces sądowy o podwyższenie alimentów jest możliwy w przypadku gdy na podstawie wcześniejszego wyroku sądu lub ugody sądowej alimenty już zostały zasądzone. Podstawową przesłanką do wniesienia o podwyższenie świadczenia jest istotna zmiana warunków takich jak:
🔹Zmiana sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.
🔹Zmiana sytuacji finansowej osoby uprawnionej do świadczenia.
Mowa tutaj o sytuacji, w której zobowiązany do zapłaty ojciec dziecka uzyskał dodatkowe dochody np. z powodu awansu, dodatkowej pracy, odziedziczenia spadku lub znacznego wzrostu dochodów swojej firmy. Z drugiej strony przesłanką może być dodatkowy koszt związany z utrzymaniem dziecka uprawnionego do otrzymywania alimentów. Dodatkowe zajęcia, konieczne leczenie, rehabilitację, zakup specjalistycznego sprzętu lub rosnące potrzeby dziecka związane z ogólnie pojętym rozwojem małoletniego.
W każdej sprawie o podwyższenie alimentów trafiającej do sądu to sąd, analizując indywidualnie każdy przypadek, ocenia, czy zmiana stosunków w danej sprawie jest wystarczająca i czy podwyższenie alimentów jest zasadne.
Postępowanie sądowe w tego typu sprawie nie niesie za sobą kosztów sądowych a w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika procesowego jego wynagrodzenie, które jest uzależnione od wysokości podwyżki świadczenia alimentacyjnego, zostanie zwrócone na rzecz wnioskodawcy w przypadku wygranego przez wnioskodawcę procesu sądowego.