Przedsiębiorco, upadłość konsumencka jest również dla Ciebie!

Przedsiębiorco, upadłość konsumencka jest również dla Ciebie!

Powrót do poprzedniej strony


Przedsiębiorco, upadłość konsumencka jest również dla Ciebie!

11 czerwca, 2020


➡️ Do tej pory przeprowadzenie upadłości konsumenckiej u byłego przedsiębiorcy było możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Zgodnie z poprzednimi przepisami, sądy oddalały wnioski byłych przedsiębiorców, którzy nie złożyli uprzednio wniosku o upadłość gospodarczą w terminie 30 dni od zaistnienia niewypłacalności.

➡️ Niewielu przedsiębiorców wie, że ma taki obowiązek, jednak sama niewiedza nie może być usprawiedliwieniem. Wyjątkami są sytuacje, gdy od terminu powyższego obowiązku minęło 10 lat lub gdy u dłużnika można zastosować względy słuszności bądź humanitarne (np. gdy wystąpiły problemy zdrowotne, wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna, klęska żywiołowa itp.).
To wszystko zmienia nowelizacja prawa upadłościowego.
Z ustawy został usunięty cały art. 494⁴ Prawa upadłościowego, który regulował powyższe przesłanki negatywne.

‼️ Oznacza to, że każdy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką!

➡️ Jedyne, o czym wystarczy pamiętać, to całkowite zakończenie działalności gospodarczej – nie wystarczy jej zawieszenie.
Jest to ogromna szansa dla wielu osób, które nie mają możliwości spłaty wysokiego zadłużenia, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zagrożonych niewypłacalnością.

➡️ Nowelizacja prawa upadłościowego z pewnością spowoduje wyjście wielu osób z tak zwanej ,,szarej strefy” i rozpoczęcie wszystkiego na nowo.

Jesteśmy pewni, że nowe przepisy odmienią sytuację finansową wielu Polaków.

Zapraszamy wszystkich do konsultacji w zakresie upadłości konsumenckiej. 🙂