Z czego składa się kompletny proces dochodzenia wierzytelności?

Z czego składa się kompletny proces dochodzenia wierzytelności?

Powrót do poprzedniej strony


Z czego składa się kompletny proces dochodzenia wierzytelności?

15 czerwca, 2020


W poprzednim poście pisaliśmy o wezwaniu do zapłaty, więc załóżmy, że taki dokument został doręczony dłużnikowi. Zatem czas na postępowanie polubowne, do którego zalicza się wszelkie sposoby na kontakt z osobą zobowiązaną do zapłaty takie jak SMS, e-mail, rozmowa telefoniczna i wreszcie spotkanie. Pamiętaj, że postępowanie polubowne powinno zakończyć się do 30 dni od momentu wszczęcia procesu windykacji. Zwieńczeniem opisanego postępowania powinna być zapłata należności lub podpisane porozumienie co do spłaty długu w ratach akceptowalnych dla wierzyciela.
Następstwem braku zapłaty lub braku porozumienia w sprawie jest postępowanie sądowe, o którym szerzej napiszemy w kolejnej publikacji.
Kilka uwag. W procesie dochodzenia wierzytelności niezwykle istotny jest czas trwania poszczególnych etapów, w tym etapu polubownego. Statystycznie z naszego doświadczenia wynika, że jeśli osoba zobowiązana do zapłaty nie współpracuje w ciągu 30 dni w sposób pozwalający osiągnąć spłatę/porozumienie na piśmie, to bezwzględnie powinieneś wdrożyć procedurę sądową. Prawdopodobieństwo otrzymania spłaty w ciągu 3 kolejnych miesięcy na zasadach polubownych spada niemal do zera.
Wszelkie porozumienia muszą mieć formę podpisanego dokumentu, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla przebiegu i kosztu ewentualnego procesu sądowego w przypadku gdy pomimo porozumienia należność nie będzie spłacana.

🔊Uwaga ważne!

Komunikacja z osobą zobowiązaną do zapłaty musi być prowadzona za pośrednictwem potwierdzonych adresów e-mail, czy numeru telefonu.

W kolejnym poście opiszemy funkcje ugody/porozumienia w sprawie o zapłatę i wykażemy Wam, jak bardzo ważny jest ten dokument dla dalszego postępowania w sprawie.

Powodzenia.