Upadłość konsumencka obejmuje zobowiązania firmowe.

Upadłość konsumencka obejmuje zobowiązania firmowe.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka obejmuje zobowiązania firmowe.

3 kwietnia, 2023


Rodzinne interesy

Do naszej kancelarii zgłosiła się klientka, która została oszukana przez własnego męża. Jej dobre serce i otwartość na prowadzone przez męża interesy sprawiły, że znalazła się w bardzo trudnym położeniu.

Jej mąż prowadził firmę jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Dwa lata po ślubie zdecydował się przeznaczyć wspólne pieniądze na dużą inwestycję. Szybko okazało się, że był to nieudany pomysł, który generował duże koszty. Mężczyzna, zamiast zamknąć firmę, sukcesywnie zwiększał swój wkład finansowy.

Problemy z płynnością finansową

W tym czasie nasza klientka przygotowywała się do obrony pracy magisterskiej. Była zaangażowaną studentką i nie dostrzegła problemów męża, który zatajał wyniki finansowe swojej działalności. Decyzje częściej konsultował z rodzicami niż ze swoją żoną.

Nie przeszkadzało mu to zaciągać kolejnych pożyczek na pokrycie zobowiązań i pensje dla pracowników. Nie prosił o zgodę ani nie informował swojej żony o zobowiązaniach, które obciążały ich wspólny budżet.

Indywidualne poszukiwanie rozwiązania problemów

Klientka postawiona przed ścianą, nie potrafiła znaleźć właściwego rozwiązania i poradzić sobie z długami męża. Firma coraz bardziej była zadłużona, pracownicy odchodzili, bo nie dostawali pensji i okazało się, że nasza klientka jest w ciąży. Sytuacja była trudna.

Oboje małżonkowie byli załamani i nie umieli poradzić sobie z problemami finansowymi. Mąż w poszukiwaniu rozwiązania zaczął coraz częściej sięgać po alkohol. To było zbyt wiele, dla naszej klientki. Chcąc zapewnić swojemu dziecku szczęśliwe dzieciństwo i stabilną przyszłość, zdecydowała się odejść od męża.

Upadłość konsumencka krokiem ku szczęśliwej przyszłości

To był pierwszy krok w stronę zmiany. Kolejny to zapukanie do drzwi kancelarii. Po wysłuchaniu historii klientki zdecydowaliśmy się jej pomóc i stawić kolejne kroki na drodze do upadłości konsumenckiej. Było to najlepsze rozwiązanie, by mogła pozbyć się długów męża i zyskać spokój.

Po złożeniu wniosku Sad szybko wydał postanowienie o upadłości konsumenckiej. Cieszymy się razem z nią, że będzie mogła teraz odetchnąć i stawiać kolejne kroki ku radosnej przyszłości.

Dlaczego upadłość konsumencka?

 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosk
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

 

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

 

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

Jak możesz się z nami skontaktować?

 

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl