Upadłość konsumencka po powrocie do kraju.

Upadłość konsumencka po powrocie do kraju.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka po powrocie do kraju.

28 marca, 2023


Niemiłe zaskoczenie

Zgłosiła się do nas klientka, która po powrocie do kraju otrzymała pismo od komornika. Kilka tygodni wcześniej złożyła wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Wtedy rozpoczęła się lawina zdarzeń. Zaskoczona wysokością wymaganej kwoty do spłaty, zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu przyczyny zobowiązań.

Szukanie przyczyny zadłużenia

Szukając sedna problemu, natrafiliśmy na zobowiązania, które powstały kilkanaście lat wcześniej. Okazało się, że jeszcze przed wyjazdem klientki do Anglii, zgłosiła się do niej bratanica z prośbą o pomoc finansową. Bez wahania, klientka wzięła kredyt, by wspomóc młodą kobietę, która zobowiązała się regulować raty kredytu. Jej intencje były szczere i liczyła na to, że rodzina jej nie zawiedzie.
Na początku zobowiązania były regularnie spłacane przez bratanicę. Klientka sprawdzała w banku wysokość zadłużenia, która się systematycznie zmniejszała. Po kilku miesiącach wyjechała do Anglii do syna, gdzie przez kilka lat mieszkała i pracowała. W tym czasie nie miała możliwości weryfikacji spłaty zobowiązań, zaufała rodzinie i okazało się to wielkim błędem.
Gdy tylko wyjechała, bratanica przestała regulować zobowiązania, bank doliczał karne odsetki, a dług stale wzrastał. Nie mając żadnej informacji o rosnącym zadłużeniu, nie mogła zareagować i uregulować zobowiązań.

Inne zobowiązania

Po powrocie do kraju okazało się, że poza tym niespłaconym kredytem, są także niesłusznie naliczone opłaty za abonament telewizyjny i telefon komórkowy. Przed wyjazdem za granicę, klientka wypowiedziała wszystkie umowy, pomimo tego firmy nadal naliczały miesięczny abonament.
Z powodu zaległości w opłatach, wierzyciele zaczęli wysyłać do klientki pisma z ponagleniem do zapłaty. Jak się później okazało, były one wysyłane pod adres, pod którym klientka nigdy nie mieszkała. Tym samym wierzyciele odebrali jej możliwość zareagowania na przychodzącą korespondencję. Po kilku pozornych próbach doręczenia wezwań do zapłaty skierowali sprawę do sądu.

Szukanie pomocy

Nasza klienta nie mogąc sobie poradzić ze spłatą wierzytelności z niewysokiej emerytury, zgłosiła się do kancelarii po pomoc. Zweryfikowaliśmy przyczynę powstania zadłużenia i odnaleźliśmy wierzycieli, a później razem z naszą klientką złożyliśmy wniosek o upadłość konsumencką. Po krótkim czasie sąd wydał postanowienie w tej sprawie. Dziś nasza klientka może cieszyć się spokojną emeryturą.

Dlaczego upadłość konsumencka?

 

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosk
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

 

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

Jak my możemy Ci pomóc?

 

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do dalszych informacji: WARUNKI UPADŁOŚCI

Jak możesz się z nami skontaktować?

 

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl