Czy dostaję odpowiednie alimenty na dziecko?

Czy dostaję odpowiednie alimenty na dziecko?

Powrót do poprzedniej strony


Czy dostaję odpowiednie alimenty na dziecko?

4 marca, 2021


Alimenty to wciąż temat budzący wiele wątpliwości w szczególności, jeśli chodzi o ich wysokość. Wciąż spotykamy się z sytuacjami, gdzie świadczenie alimentacyjne nie podlegało rewizji od momentu zasądzenia przez okres wielu lat. Postaram się wykazać w poniższym tekście kluczowe kwestie, które mają wpływ na poprawne oszacowanie kosztów zaspokojenia potrzeb Waszych dzieci.

Niestety nie ma tabel, wskaźników czy innych pomocy przy szacowaniu wydatków na dziecko, ponieważ taki proces wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Można jednak na potrzeby określenia zbliżonej kwoty przyjąć pewne stałe i uśrednione wartości.

1. Podstawowa potrzeba dziecka, czyli wyżywienie


Przyjmuje się, że zaspokojenie tej potrzeby dla dziecka do lat 6 to kwota na poziomie ok. 400 zł. Dla dziecka w wieku szkolnym ta kwota wzrasta do 600 zł, natomiast nastolatek w tym zakresie wymaga nakładów w wysokości ok. 900 zł miesięcznie.

2. Wydatki na odzież

W zależności od zamożności rodziców kwota miesięcznych wydatków będzie się wahać od 50 zł do nawet 500-600 zł miesięcznie. Tak wysokie koszty mogą zostać uznane za uzasadnione w przypadku bardzo dobrze zarabiających rodziców.

3. Środki czystości i higieny

Podobnie jak odzież podlegają szacunkom w oparciu o możliwości zarobkowe rodziców to średnio kwota od 50 do 200 zł miesięcznie dla dziecka o szczególnych potrzebach w tym zakresie (alergie, zapalenie skóry, inne schorzenia wymagające szczególnej pielęgnacji).

4. Wydatki związane z leczeniem dziecka

O ile bierzemy pod uwagę jedynie standardowe medykamenty stosowane zwykle przy przeziębieniach, witaminy czy suplementy to wydatek średni na poziomie 40 zł miesięcznie. Dodatkowo przyjmuje się kwotę 150 zł miesięcznie na prywatną opiekę medyczną. Mam tu na myśli wydatki związane z wizytami u dentysty, ortodonty, ortopedy itd. Oczywiście uśredniona kwota wydatków nie obejmuje specjalistycznego leczenia i konieczności ponoszenia kosztów związanych np. z aparatem ortodontycznym, konieczności rehabilitowania dziecka i innych indywidualnych wydatków.


5. Koszty zamieszkania

Możemy je łatwo obliczyć, dodając sumy wszelkich rachunków związanych z utrzymaniem nieruchomości i dzieląc ich sumę przez ilość domowników. Jeśli wynajmujemy mieszkanie, koszt wynajęcia również należy brać pod uwagę, podobnie jak ratę kredytu, koszt prądu, gazu, czynszu itd.


6. Koszty dodatkowej opieki

Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym niesie za sobą kolejne uzasadnione koszty w postaci opłat za żłobek, przedszkole lub opiekunkę do dziecka. Uzasadnione kwoty w tym przypadku mogą sięgać 2000 – 2500 zł miesięcznie dla opiekunki, którą musimy zatrudnić z przyczyn od nas niezależnych. Koszty przedszkola, czy żłobka z reguły można łatwo wykazać, dołączając do pozwu umowę z taką placówką. Na potrzeby naszych rozważań przyjmijmy, że jest to wydatek pomiędzy 300zł – 900 zł.


7. Koszty edukacji

Dla dzieci w wieku szkolnym szacowanie wydatków bywa bardziej skomplikowane. Wszystko zależy od tego, do jakiej szkoły dziecko uczęszcza i jakie się z tym wiążą dodatkowe wydatki. Uzasadnione koszty edukacji to dodatkowe zajęcia np. korepetycje, zajęcia pozalekcyjne, czesne na rzecz szkoły prywatnej, składki klasowe, wycieczki, zielone szkoły, pomoce naukowe, czy wreszcie sprzęt niezbędny do nauki. Kwoty w tym wypadku mogą sięgać nawet 2000 zł miesięcznie.


8. Kolejne niezbędne wydatki wiążą się z zapewnieniem dziecku rozwoju kulturalnego.

Mam na myśli kino, teatr, imprezy masowe, a także sale zabaw, park linowy itp. W zależności od wieku dziecka jego potrzeby w tym zakresie są różne, jednak uśredniając koszty z tego tytułu, można przyjąć wydatek miesięczny od 100 do 200 zł.


9. Wakacje, ferie zimowe to kolejna indywidualna kwestia.

Jeśli dotychczas rodzice zapewniali dziecku wypoczynek, wykupując obozy, kolonie to należy brać pod uwagę średnią cenę takiego wyjazdu. Jeśli dziecko wypoczywało wraz z rodzicami, uczestnicząc w wyjazdach zagranicznych, należy przyjmować koszt takiego wyjazdu dla dziecka, dzieląc go przez 12 miesięcy w roku. Można przyjąć, że w takim przypadku będzie to kwota od 200 zł miesięcznie.


10. Kieszonkowe to przywilej dzieci starszych.

Nie pozostaje on bez wpływu na portfel opiekuna, dlatego uzasadnionym wydatkiem w tym zakresie będzie kwota od 50 zł do 100 zł.
Oczywiście wszelkie dodatkowe, indywidualne wydatki można i nawet należy doliczać do miesięcznego kosztu utrzymania naszego milusińskiego.

Dzięki powyższym szacunkom łatwo można zauważyć, że kwota alimentów w wysokości 400 czy 500 zł na dziecko jest zwyczajnie niewystarczająca, nawet dla najmniej wymagającego dziecka.
W takiej sytuacji warto zastanowić się nad podwyższeniem alimentów. W tej materii większość kancelarii oferuje bezpłatne konsultacje, z których z całą pewnością warto korzystać.