Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW)

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW)

Powrót do poprzedniej strony


Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego (UNWW)

9 marca, 2021


UNWW występuje przy umowach o kredyt hipoteczny i stanowi zabezpieczenie banku w sytuacji, w której kredytobiorca nie dysponuje wystarczającym wkładem własnym. Sądy krajowe orzekając w tego typu sprawach, potwierdzają, że stosowane przez banki klauzule w tym przedmiocie były niedozwolone – a przez to nie powinny wiązać konsumentów.

W rzeczywistości  UNWW nie stanowi żadnego zabezpieczenia opłacających składki kredytobiorców, ponadto stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami i narusza interesy kredytobiorcy.

Dlaczego tak uważam? Poniżej wykażę wadliwości tego rozwiązania:

  • Kredytobiorca nie miał wglądu w dokumentację taką jak umowa ubezpieczenia, czy warunki ubezpieczenia. Wobec tego nie miał szans zapoznać się z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawarcia takiej umowy. Z tego samego względu kredytobiorca nie miał wiedzy i możliwości do zdobycia wiedzy w zakresie sposobu wyliczenia składek, które w konsekwencji zawarcia umowy musiał zapłacić.
  • Zapisy dotyczące UNWW nie wskazują istoty ubezpieczenia, nie określają tego, kto jest ubezpieczony, nie określają ubezpieczającego, czym w sposób oczywisty naruszają interesy kredytobiorcy.
  • Klauzule nie wskazują w sposób oczywisty okresu trwania ubezpieczenia.
  • Konstrukcja UNWW nie jest powiązana z rzeczywistym ryzykiem banku.
  • Kredytobiorcy nie mają żadnych możliwości negocjowania tych postanowień.
  • Kredytobiorcy nie mogą wybrać innego ubezpieczyciela i innej oferty ponad tą, którą przedstawił do bezwzględnej akceptacji bank.
  • Beneficjentem „ubezpieczenia” jest bank, choć składki opłacają kredytobiorcy.

Zapisy dotyczące UNWW w umowach o kredyt hipoteczny w większości przypadków zostały uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych i właśnie dlatego podlegają eliminacji z umowy kredytowej i nie wiążą kredytobiorców.

Pomimo jasnej wykładni prawa i orzeczeń na korzyść klientów banków, wciąż chcąc dochodzić swoich niesłusznie opłaconych składek, musimy wytoczyć przeciwko bankowi stosowne powództwo. Banki aktualnie pozostają głuche na reklamacje i wezwania do zapłaty.