Kiedy możemy dochodzić roszczeń w sprawach o polisolokaty?

Kiedy możemy dochodzić roszczeń w sprawach o polisolokaty?

Powrót do poprzedniej strony


Kiedy możemy dochodzić roszczeń w sprawach o polisolokaty?

25 stycznia, 2021


W zakresie polisolokat terminy przedawnienia roszczeń, podobnie jak w innych sprawach, zmieniły się trzy lata temu. Najważniejsza kwestia to data zawarcia umowy. Każdego, kto zawarł umowę ubezpieczeniowo-inwestycyjną przed 9 lipca 2018 roku dotyczy 10 lat przedawnienia, a po tej dacie już tylko 6 lat.
Ponadto porozumienia pomiędzy UOKiK a ubezpieczycielami nie zamykają drogi konsumentom do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Obalmy kolejny mit.
Konsument, który rozwiązał umowę przed terminem, może dochodzić zwrotu opłaty likwidacyjnej przed sądem.
Podobnie sprawa się ma w sytuacji, gdy klient podpisał aneks do umowy z ubezpieczycielem.