Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe naszej Klientki.

Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe naszej Klientki.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe naszej Klientki.

16 marca, 2022


Historia klientki, która skorzystała z procesu upadłości konsumenckiej.

Nasza klientka samotnie wychowywała trójkę dzieci. Z wynagrodzenia za pracę oraz alimentów zasądzonych na rzecz synów i świadczeń 500+ była w stanie utrzymać dom i spłacić swoje zobowiązania wobec wierzycieli. W lutym 2018 r. klientka straciła pracę, co przyczyniło się do powstania problemów finansowych, musiała dokonać wyboru, przed którym stoi każdy dorosły, odpowiedzialny rodzic. Zakupić żywność i środki czystości dla dzieci czy zapłacić rachunki, raty kredytów.
Po kilku miesiącach intensywnego poszukiwania pracy, naszej bohaterce udało się znaleźć pracę na 3/4 etatu. Samodzielnie próbowała zawrzeć z bankiem ugodę polegającą na konsolidacji całości zadłużenia, ale bezskutecznie. Bank uzyskał przeciwko klientce tytuł wykonawczy i na jego podstawie złożył wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, którymi została obciążona klientka, dodatkowo pogłębiły wysokość jej zadłużenia, z którym nawet bez tego nie była w stanie sobie poradzić. Mając na względzie dobro i spokój dzieci, klientka zgłosiła się do naszej kancelarii o konsultacje w zakresie upadłości konsumenckiej.

🔹Po ocenie warunków koniecznych do spełnienia, należało skompletować dokumentację finansową dotyczącą zobowiązań mandantki. 

  • Warunkiem do skorzystania z procesu upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność.
  • Kolejna kwestia dotyczy działalności gospodarczej, a raczej jej nie prowadzenia.
  • Równie ważna jest analiza majątkowa osoby zainteresowanej procesem.

🔹Kolejny krok to złożenie stosownego wniosku do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

  • Sądem właściwym jest sąd rejonowy w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania konsumenta.

🔹W tym wypadku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi orzekł na rzecz klientki upadłość konsumencką.

  • Efektem postanowienia sądu jest zawieszenie wszelkich postępowań windykacyjnych i umorzenie wszystkich egzekucji komorniczych.
  • Wszelkie sprawy sądowe „w trakcie” również zostały zamknięte.
  • Osiągnięty zostanie również cel nadrzędny – wyzbycie się wszelkich długów, ponieważ po zakończeniu procesu pozostałe do zapłaty kwoty ulegają bezwzględnemu umorzeniu.