Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

Powrót do poprzedniej strony


Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

15 lipca, 2022


Upadłość konsumencka rozwiązała problemy finansowe kolejnej osoby.

Życie potrafi zaskakująco szybko zmienić codzienność każdego z nas i w jednej chwili odwrócić sytuację o 180 stopni. W takiej sytuacji znalazł się nasz klient. Jego wieloletni związek małżeński zakończył się rozwodem i zasądzeniem alimentów na trójkę dzieci. Ciężko przeżył rozstanie z żoną i rozłąkę z dziećmi. Nie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego, rzetelnie co miesiąc płacił byłej żonie pełną kwotę alimentów. Rozwód nie wpłynął negatywnie na jego stosunki z dziećmi, aktywnie uczestniczył w ich życiu i partycypował w dodatkowych kosztach związanych z wychowaniem dzieci (zajęcia dodatkowe, zakup odzieży, wycieczki). Kiedy u starszej córki zdiagnozowano chorobę kardiologiczną, guzy na tarczycy, wady genetyczne oraz insulino oporność, rodzice dziewczynki wszystkie oszczędności oraz bieżące środki finansowe przeznaczyli na jej diagnostykę i leczenie. Długie terminy oczekiwania na wizyty w poradniach: kardiologicznej, endokrynologicznej i diabetologicznej w ramach NFZ zmusiły klienta do podjęcia leczenia córki w prywatnych gabinetach. Koszty leczenia córki znacznie przerosły możliwości finansowe klienta. Nie chciał zawieźć córki, dlatego też skorzystał z kredytu tzw. chwilówki. Oprocentowanie i koszty kredytu były bardzo wysokie, a kiedy klient nie był w stanie zapłacić kolejnej raty kredytu, pożyczkodawca, wykorzystując jego brak racjonalnego myślenia z powodu problemów zdrowotnych dziecka, zaproponował kolejny kredyt. Kiedy zdrowie córki ustabilizowało się, klient zorientował się, że wpadł w spiralę zadłużenia, z której nie jest, w stanie się wydostać.

Po przeprowadzeniu analizy prawnej zaproponowaliśmy klientowi upadłość konsumencką. To rozwiązanie okazało się dla klienta bardzo korzystne. Wyobrażenia o życiu bez długów stało się dla niego rzeczywistością.

Jeśli Ty również znalazłeś się w spirali zadłużeń, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji
i zastanawiałeś się nad upadłością konsumencką, to teraz jest dobry moment na podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu.

Dlaczego upadłość konsumencka?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy-prawo upadłościowe, sąd nie bada przyczyny powstania zadłużenia dłużnika, a więc wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności z własnej winy. Tym samym każde złożenie wniosku
o upadłość konsumencką kończy się jej ogłoszeniem.

Prawo nie wymaga również, aby osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką dysponowała majątkiem, który może być przeznaczony na spłatę zadłużenia. To oznacza, że dłużnikowi przysługuje upadłość konsumencka gdy:
– nie ma majątku
– nie ma żadnego źródła dochodu
– jego dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych

Co zyskujesz ?

Na skutek wydania przez sąd postanowienia o upadłości konsumenckiej:
– wstrzymanie postępowań sądowych i egzekucyjnych
– odsetki przestają być naliczane – zadłużenie jest wartością stałą

– zobowiązania powyżej możliwości zapłaty zostają umorzone
– otrzymujesz szansę na nowy start w przyszłość i nowe życie bez długu.

 Jak my możemy Ci pomóc?

– udzielimy bezpłatnej konsultacji i sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
– ustalimy aktualny stan Twoich zobowiązań, z których nie jesteś w stanie się wywiązać
– korzystając z doświadczenia zawodowego, sporządzimy rzetelnie, w Twoim imieniu, wniosek do sądu

Jak możesz się z nami skontaktować?

• telefonicznie pod nr telefonu: 76 723 77 25
• e-mail: upadlosc@kwmediator.pl

Następny artykuł: