Jakie funkcje spełnia ugoda zawarta z dłużnikiem?

Jakie funkcje spełnia ugoda zawarta z dłużnikiem?

Powrót do poprzedniej strony


Jakie funkcje spełnia ugoda zawarta z dłużnikiem?

22 czerwca, 2020


W poprzednim poście poruszyliśmy temat polubowności, która w efekcie powinna zakończyć się spłatą należności lub porozumieniem/ugodą. Ugoda to niezwykle ważny dokument, który powinien być sporządzony na piśmie zawsze w sytuacji, gdy dłużnik deklaruje spłatę należności w ratach, a wierzyciel na takie rozwiązanie przystaje.

Jakie funkcje spełnia poprawnie sporządzona ugoda z dłużnikiem?

1. Systematyzuje i mobilizuje dłużnika do spłaty należności.
2. Jest uznaniem zobowiązania, dzięki czemu w sytuacji braku jej realizacji upraszcza postępowanie sądowe. Ponadto obniża wysokość kosztów wpisu do sądu.
3. Przerywa bieg przedawnienia roszczenia.
4. Może zabezpieczać wierzyciela np. poprzez przystąpienie do długu osoby trzeciej, poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do dłużnika, itd.

Jak widzicie, podstawowe dobrodziejstwa wynikające z porozumienia z dłużnikiem są warte zachodu i w każdym przypadku należy dążyć do sporządzenia takiego dokumentu.

Powodzenia w dochodzeniu roszczeń.